Įeiti
Publikuota: 2023-03-29. Atnaujinta: 2023-03-29

VERT patvirtino sąlygas, pagal kurias bus organizuojamas konkursas plėtoti jūrinio vėjo elektrines


​​​Valstyb​inė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius ener​gijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnį, sąlygų aprašą.​

Apraše apibrėžtos konkurso sąlygos:

  • Jūrinė teritorija, dėl kurios naudojimo teisės vykdomas konkursas.
  • Elektrinės, kurią konkurso laimėtojas įgis teisę plėtoti, mažiausia įrengtoji galia ir didžiausia leistina generuoti galia. Šios galios yra 580 MW ir 700 MW.
  • Konkurso dokumentų teikimo laikotarpis. Konkurso dokumentų teikimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pradedant terminą skaičiuoti kitą darbo dieną nuo informacijos apie planuojamą organizuoti konkursą paskelbimo VERT interneto svetainėje dienos. Informacija apie konkursą turi būti paskelbta 2023 m. kovo 30 d., taip pat atsižvelgiant į VERT darbo laiką. Pagal šias nuostatas konkursų dokumentų teikimo laikas nustatytas nuo 2023 m. kovo 31 d. 8.00 val. iki 2023 m. gegužės 29 d. 16.00 val. imtinai. Konkurso dokumentai teikiami konkursų aprašo nustatyta tvarka.
  • Prašymo dalyvauti konkurse teikimo laikotarpis ir tvarka. Vadovaujantis konkursų aprašu, prašymo dalyvauti konkurse teikimo laikotarpis sutampa su konkursų dokumentų teikimo laikotarpiu. Prašymas teikiamas: elektronine forma – el. paštu [email protected] arba popierine forma, adresu: Verkių 25C-1, Vilnius, LT-08223.
  • Prašymų dalyvauti konkurse ir failų su konkurso dokumentais registravimo laikas ir tvarka. Šie dokumentai registruojami laikotarpiu nuo 2023 m. kovo 31 d. iki 2023 m. gegužės 29 d. VERT darbo laiku (8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais; 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val. penktadieniais). Šie dokumentai teikiami konkursų apraše nustatyta tvarka.
  • Konkurso dalyvio mokesčio dydis. Atsižvelgiant į tai, kad tai pirmasis konkursas, apskaičiuojant konkurso dalyvio mokestį naudotas tikėtinas konkurso dalyvių skaičius – 2. Iš VERT į komiteto sudėtį skiriami du asmenys, tad skaičiuojama dviejų komiteto narių ir konkurso sekretoriaus darbo užmokestį už darbo laiką, reikalingą jiems konkursų apraše numatytiems veiksmams atlikti. Nustatytas 300 EUR konkurso dalyvio mokestis.
  • Apskaičiuota suma, kuri yra reikalinga elektrinių įrengimui ir prijungimui prie elektros tinklų, pagal kurią vertinama konkurso dalyvio atitiktis finansinio pajėgumo reikalavimui dėl nuosavo kapitalo dydžio (fizinio asmens atveju – nuosavo turto dydžio). Ši suma apskaičiuota kaip 1 kW vidutinių santykinių investicijų į elektrinių įrengimą ir prijungimą prie elektros tinklų, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas, dydžio, kuris nustatytas atsižvelgiant į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti jūroje faktinius investicinius poreikius elektrinei įsteigti ir prijungti prie sausumos elektros tinklų,(3 161,41EUR), ir Nutarimo projekte nurodytos elektrinių mažiausios įrengtosios galios (580 MW), sandauga ir yra 3 161,41*580 / 1000 = 1 833,6 mln. EUR.

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-29 posėdžio medžiaga galite ČIA