Įeiti
Publikuota: 2023-03-28. Atnaujinta: 2023-03-28

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams formos


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams formos patvirtinimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. kovo 31 d.

​Projektu siekiama patvirtinti Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams formą bei nustatyti, kad šilumos tiekėjas ir (arba) daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), nustatęs, kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų reikalavimų, VERT el. paštu [email protected] teikia patvirtintą pažymą.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".