Įeiti
Publikuota: 2023-03-16. Atnaujinta: 2023-03-16

VERT suderino ESO 2022 m. bendrai derinamų investicijų elektros energetikos sektoriuje sąrašąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 2022 m. bendrai derinamų investicijų elektros energetikos sektoriuje sąrašą.

Investicijų sąrašo vertė ne didesnė nei 78,4 mln. Eur, iš kurių 77,7 mln. Eur – 2022 m. planuotoms įvykdyti investicijoms ir 700 tūkst. Eur – 2023 m. planuojamoms įvykdyti investicijoms .

Investicijų sąrašą sudaro planinės ir neplaninės investicijos. Planinės investicijos sudaro daugiau kaip 90% investicijų sąrašo ir yra atrenkamos pagal investicines programas, sudarytas atsižvelgus į 10 metų investicines kryptis.

Pagal Tinklo patikimumo programą į rekonstrukcijas yra atrenkami 10-0,4 kV oro linijų, kabelių linijų bei transformatorinių objektai. Šios programos tikslas mažiausią rekonstrukcijos vertę sumažinti didžiausiai galimą gedimų skaičių, kurių metu yra atjungiami didžiausi klientų skaičiai.

Tinklo automatizavimo programos tikslas kuo greičiau užtikrinti, kad vienu metu neatsijungtų daugiau kaip 600 klientų. Pagal šią programą yra atrenkami 10 kV oro ir kabelinių tiekimo linijų objektai. Šioje programoje yra reitinguojami visi 10 kV tiekimo linijų objektai, kurie nepatenka į investicijas pagal tinklo patikimumo programą ir turi daugiau kaip 600 klientų (linijoje arba linijos ruože).

Pagal Kokybiškos elektros energijos (Delta U) programą yra atrenkamos tik tos 0,4 kV oro linijos, kurios nepatenka į investicijų sąrašą per tinklo patikimumo programą, bei pagal teorinius įtampos nuostolių skaičiavimus yra nustatyti įtampos nuostoliai neatitinkantys standarto. Programos tikslas yra optimalią vertę užtikrinti įtampos kokybę maksimaliam klientų skaičiui.

Pagal Tinklo atstatymo programą yra atrenkami 35 kV oro linijų, transformatorių pastočių bei skirstomųjų punktų objektai. Šios programos tikslas atstatyti seniausius, technologiškai pasenusius ir turinčius daugiausiai prijungtų klientų tinklus.

Neplaninės investicijos sąraše sudaro mažiau nei 10 %. Į sąrašą įtraukiami elektros skirstomojo tinklo objektai, atitinkantys šiuos kriterijus: nepataisomai sugedusi (sudegusi) transformatorinė; kabelio gedimas, kai reikia pakeisti daugiau kaip 50 metrų kabelio arba darbus reikia atlikti uždaru kabelio klojimo būdu; galios transformatoriaus gedimas (netinkamas naudoti tolimesnei eksploatacijai); galios skyriklio / jungtuvo / narvelio / skirtuvo gedimas; oro linijos skyriklio gedimas; linijos atstatymas po stichijos ar trečiųjų šalių poveikio; relinės apsaugos ir automatikos (RAA) gedimų šalinimai kai reikalingi įrengti nauji, automatikos ar valdymo įrenginiai; 35 kV oro linijos atramų keitimas; avarinės būklės komplektinių transformatorinių keitimas.

Visos ESO planuojamos investicijos yra skirtos tinkamam įmonės turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.