Įeiti
Publikuota: 2023-03-09. Atnaujinta: 2023-03-09

VERT pratęstas kokybės vadybos sertifikatasValstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (VERT) yra įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 kokybės standarto reikalavimus.          

Nepriklausomiems auditoriams UAB „Bureau Veritas Lit“ atlikus auditą, konstatuota, kad VERT vadyba organizuota vykdyti ir kontroliuoti sertifikavimo srityje nurodytą veiklą.  

Auditu siekta nustatyti, kaip vadybos sistema atitinka audito standarto reikalavimus: įvertinti, kaip vadybos sistema leidžia nuosekliai siekti organizacijos nusistatytos politikos ir tikslų, įvertinti vadybos sistemos galimybes užtikrinti, kad organizacija atitiktų taikomus įstatymų, reglamentų ir sutarčių reikalavimus, įvertinti vadybos sistemos rezultatyvumą, norint užtikrinti, kad organizacija nuolat pasiektų nustatytus tikslus. 

Kaip ir praėjusiais metais, audito metu patvirtinta, kad  VERT vadovybė skiria būtinus resursus, palaiko darbuotojų ekspertinę kompetenciją veiklai užtikrinti. Rimtas dėmesys skiriamas operatyviam rizikos valdymui. Parengtas bendras veiklos rizikų suvestinės projektas leis kiekvienam struktūriniam padaliniui nuolat stebėti ir vertinti  rizikos pasireiškimo tikimybes, numatyti jų valdymo priemones. VERT stebi ir matuoja procesų veikimą, paslaugų kokybę, analizuoja kokybės ir veiklos planų bei priemonių įgyvendinimą ir efektyvumą. ​276311741_1890357604686894_219589648743030294_n.jpg