Įeiti
Publikuota: 2023-03-01. Atnaujinta: 2023-03-01

ACER paskelbė viešąją konsultaciją dėl atnaujintos tarpvalstybinių sąnaudų paskirstymo rekomendacijosEuropos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) paskelbė viešąją konsultaciją dėl atnaujintos tarpvalstybinių sąnaudų paskirstymo (CBCA) rekomendacijos. Šis žingsnis atliktas atsižvelgiant į įgaliojimus, nustatytus Reglamente (EU) 2022/869 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių (TEN-E), kuriame reikalaujama, kad ACER nustatytų geriausią bendrojo intereso projektų (BIP) investicinių prašymų nagrinėjimo praktiką.

Atnaujinta CBCA rekomendacija siekiama įtraukti peržiūrėtas (TEN-E) nuostatas ir naujausių tarpvalstybinių sąnaudų paskirstymo investicijų prašymų patirtį.

ACER kviečia visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti viešoje konsultacijoje, kuri prasidėjo 2023 m. vasario 23 d. ir tęsis iki 2023 m. kovo 31 d. Konsultacija apima įvairias temas, įskaitant rekomendacijos taikymo sritį, scenarijų ir sąnaudų ir naudos analizės vaidmenį, paskirstymo ir kompensavimo mechanizmą ir tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymą jūrų projektams.

ACER įvertins visus per viešąja konsultaciją gautus atsiliepimus ir pastabas ir į juos atsižvelgs rengdama dokumentą. Tikimasi, kad atnaujinta CBCA rekomendacija bus priimta iki 2023 m. birželio 24 d.

Daugiau informacijos čia.