Įeiti
Publikuota: 2023-02-25. Atnaujinta: 2023-02-27

VERT skelbia viešąjį išaiškinimą dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąjį išaiškinimą dėl Rinkos paj​amų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos.

Metodika reglamentuoja rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo tvarką prisidedant prie Europos Tarybos Reglamente (ES) dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos kainoms mažinti, nustatytų kainų sumažinimo galutiniams vartotojams tikslų.

Išaiškinimu siekiama užtikrinti teisinį aiškumą rinkos dalyviams pateikiant praktinius metodikos taikymo ir pajamų perviršio skaičiavimo pavyzdžius, atsižvelgus į rinkos dalyvių dažniausiai užduodamus klausimus.

Išaiškinimai pateikiami šiomis temomis dėl:

 1. Metodikoje vartojamų sąvokų;
 2. Metodikos taikymo nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kai jie yra susiję asmenys su gamintojais;
 3. Sąnaudų technologinėms reikmėms vertinimo atliekant prekybą;
 4. Situacijų, kai kitos paros (angl. day-ahead) rinkoje yra tiek perkama, tiek parduodama elektros energijai;
 5. įsigijimo kiekio dėl nuokrypio taikymo;
 6. sandorių atliktų einamosios paros rinkoje vertinimo;
 7. Metodikos taikymo, kai gamintojas iš to paties įrenginio parduoda elektros energiją už fiksuotą kainą ir už biržos kainą;
 8. Metodikos taikymo dėl išvestinių finansinių priemonių priskyrimo, kai gamintojas iš to paties įrenginio parduoda elektros energiją tiek už fiksuotą elektros kainą, tiek už kintamą elektros energijos kainą;
 9. galutinio deklaruotino pajamų perviršio deklaravimo, suskaičiuoto pagal metodikos (1) ir (2) formules skaičiavimo;
 10. pajamų perviršio deklaravimo, kai bendrovės suskaičiuotas pajamų perviršis yra neigiamas, lygus nuliui arba sudaryti sandoriai su mažesne nei 180 Eur/MWh kaina;
 11. pajamų perviršio skaičiavimo, kai elektros energijos kiekio apskaita ar atsiskaitymas pagal sudarytus sandorius vykdomas laiku su skirtingomis laiko zonomis;
 12. elektros energijos atpirkimo vertinimo;
 13. sąnaudų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, vertinimo;
 14. pagal metodikos (1) formulės pirmąjį narį atliekamų skaičiavimų pagal prekybą skirtinguose rinkos segmentuose;
 15. disbalanso sąnaudų vertinimo skaičiuojant pajamų perviršį;
 16. situacijos, kai kitos paros rinkoje iš vieno įmonės prekybos portfelio yra perkamas elektros energijos atpirkimo kiekis, skirtas kelioms bazinės apkrovos kiekio pirkimo–pardavimo sutartims dėl elektros energijos (PPA BL) užtikrinti.​

​Viešąjį išaiškinimą galite rasti ČIA​.