Įeiti
Publikuota: 2023-02-24. Atnaujinta: 2023-02-24

VERT patvirtino kompensacijų vartotojams už laiku neatstatytą elektros energijos persiuntimą tvarką


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo (toliau – Metodika), ir Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimams, kuriais įtvirtinama kompensacijų vartotojams už laiku neatstatytą elektros energijos persiuntimą tvarka.

Esminiai pasikeitimai:​

  • Perkeltos Elektros energetikos įstatymo (EEĮ) nuostatos dėl elektros energijos persiuntimo atnaujinimo vartotojams sąlygų, numatyta kompensacijų vartotojams už ilgesnį, nei nustatyta EEĮ, elektros energijos tiekimo nutraukimą skaičiavimo tvarka, taip pat  koks galimas  didžiausias metinis kompensacijos dydis.
  • Numatyta, kad kompensacija susideda iš pastoviosios ir kintamos dalies. Pastovioji dalis, priklausomai nuo to, kokia didžiausia leistina nutraukimo trukmė yra numatyta EEĮ, sudaro 10% arba 15%, arba 30% konkretaus vartotojo per kalendorinius metus sumokėtų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos eurais (neįskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio). Pastovioji dalis priskaičiuojama vieną kartą, kai daugiau, kaip 10 min. yra viršijama  didžiausia leistina nutraukimo ar nutrūkimo trukmė. Kintama Kompensacijos dalis sudaro 0,7% arba 1% konkretaus vartotojo per kalendorinius metus sumokėtų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos eurais (neįskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio) kas valandą, viršijančią  nustatytą didžiausią leistiną nutraukimo ar nutrūkimo trukmę.
  • Maksimali vartotojui per metus priskaičiuotos kompensacijos suma negali viršyti 50% konkretaus vartotojo per kalendorinius metus sumokėtų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos eurais (neįskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio).
  • Numatyta, kokios rūšies sąnaudos, susijusios su kompensacijų administravimu ir išmokėjimu yra vertintinos, taip pat atlikti patikslinimai dėl ataskaitų teikimo.
  • Numatyta, kad kompensacijų administravimo (paskaičiavimo, išmokėjimo) išlaidos gali būti įtraukiamos į elektros energijos persiuntimo tarifą. Pačios kompensacijos turės būti dengiamos iš gautos  investicijų grąžos.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-02-23 posėdžio medžiaga galite ČIA.