Įeiti
Publikuota: 2023-02-17. Atnaujinta: 2023-02-17

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties pakeitimo ir dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai ko​nsultacijai teikia nutarimo Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo ir nutarimu „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo projektus. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2023 m. kovo 3 d.

Projektais siūlomi šie esminiai pakeitimai:

1.    Pratęsiamas Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimas bei Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimas 2023 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikroms ir 2023–2024 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikroms, kai įmonių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais.

2.    Atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius 2023 m. sausio 1 d., numatančius reikalavimus regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai, atlikti Techninės užduoties pakeitimai.

3.  Atsižvelgiant į Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo pakeitimus, numatančius, kad, jeigu ūkio subjektas vykdo reguliuojamas veiklas, kurių apskaitos atskyrimui ir sąnaudų paskirstymui taikomi abu aukščiau nurodyti Aprašai ir pirmiausia į dvi dalis atskiriamos minėtais aprašais reglamentuojamų veiklų turtas, pajamos ir sąnaudos, papildyti Techninės užduoties 1 priedo 2.5.4, 3.2.1 patikros procedūrų aprašymai. Parengtas reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai reikalingas Techninės užduoties 11 priedas, kurį pildys šiame punkte paminėtas ūkio subjektas, vietoj ankščiau pildytų Techninės užduoties 3 ir 6 priedų.

 

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".