Įeiti
Publikuota: 2023-02-14. Atnaujinta: 2023-02-14

Zarasų vartotojams nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams: gyventojams, kurie už paslaugas atsiskaito bute, bus taikoma – 3,88 Eur/m3 (be PVM) kaina.

Bendrovės bazinės ir perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

Zarasu grafikas.png

Po galiojančių kainų perskaičiavimo dėl energetinių išteklių kainų pokyčio, infliacijos įtakos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, investicijų grąžos, išlaidų personalo išlaikymui, turto nusidėvėjimo (amortizacijos) įgyvendinus investicijas, gamtos išteklių mokesčio tarifo, vidutinė perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su dabar galiojančia perskaičiuota tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams vidutine 2,77 Eur/m3 bazine kaina, didėja 1,11 Eur/m3 (40,1 proc.): geriamojo vandens tiekimo paslaugos kaina didėja 0,40 Eur/m3, nuotekų tvarkymo paslaugų kaina didėja 0,71 Eur/m3.

​Vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,66  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.


Išsamiai susipažinti su VERT 2023-02-14 posėdžio medžiaga galite ČIA.