Įeiti
Publikuota: 2023-02-10. Atnaujinta: 2023-02-10

VERT patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sąrašą


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sąrašą (toliau - Sąrašas). Prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pateikė 41 asmuo, ketinantis plėtoti komercines saulės elektrines. Nustatytus reikalavimus atitiko 39 asmenys.

2023 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo reglamentuota komercinių saulės šviesos energijos elektrinių tolimesnė plėtra. Atsižvelgdama į tai, ir įgyvendindama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas, VERT nustatė instaliuotos galios dalį, kurioje asmenys galės plėtoti pajėgumus be apribojimų, o likusiai daliai bus taikomi ribojimai pagal individualiai su elektros energijos perdavimo ir skirstymo operatoriais suderintas sąlygas.

VERT, sudarydama Sąrašą, įvertino asmenų, pateikusių prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, atitiktį šiems svarbiausiems kriterijams (finansiniams, vadybiniams, žemės sklypui). VERT įvertino, ar asmuo:

​-Turi teisę į žemės sklypą ne trumpesniam laikotarpiui nei plėtros leidimo galiojimo terminas.

-Turi pakankamo ploto teritoriją elektrinei statyti (1 MW/1 ha).

-Yra gavęs savivaldybės rašytinį patvirtinimą, kad teritorijoje, kurioje asmuo planuoja statyti saulės šviesos energijos elektrines, tokių elektrinių įrengimas ar statyba yra galimi.

-Nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.

-Neturi skolų arba pateikia įrodymus, kad padengus skolas, gebės įgyvendinti projektą.

-Juridinio asmens atžvilgiu nėra pradėta nemokumo, bankroto, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra, o fizinio asmens atveju – nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

-Fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas nėra teistas už tam tikras veikas.

-Asmuo pateikė elektrinių plėtojimo planą bei nurodė finansavimo poreikį ir šaltinius.

-Juridinis asmuo turi darbuotojus apskaitai tvarkyti ir projektų vadovą arba sutartį su asmenimis, teikiančiais tokias paslaugas, o fizinis asmuo – sutartį su projektų vadovu.

-Asmeniui netaikomos tarptautinės sankcijos.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-02-10 posėdžio medžiaga galite ČIA.