Įeiti
Publikuota: 2023-02-09. Atnaujinta: 2023-02-09

Pakoreguota Geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:

1.  Nustatyta, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį tvirtina geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdyba, o kai ji nesudaroma, – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vadovas.

2. Panaikinta nuostata, kad Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis nustatomas veiklos plano vykdymo laikotarpiui ir nepasibaigus veiklos plano vykdymo laikotarpiui Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc. arba pasikeitus veiklos planui, nustatant, kad Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis tvirtinamas 12 mėn. laikotarpiui ir, pasibaigus 12 mėn. laikotarpiui, gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc., pasikeitus veiklos planui arba, esant poreikiui, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui norint įsivertinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį kitiems Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio galiojimo metams.

3. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdybai, o kai ji nesudaroma, vadovui nustačius Apskaitos prietaisų priežiūros mokestį, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, sprendimo kopiją kartu su argumentais dėl Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio dydžio, pateikia  VERT.

4.  Papildytos Metodikos nuostatos, susijusios su Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto VERT2011 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“, nuostatų taikymu, numatant, kad, kai geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo faktinis ataskaitinio laikotarpio ir planuojamas darbuotojų skaičius yra didesnis už atitinkamos Lyginamosios analizės apraše nustatytos ūkio subjektų grupės lyginamosios analizės rodiklius, planuojamas darbuotojų skaičius yra ribojamas atitinkamos grupės lyginamosios analizės rodikliais. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas gali pasirinkti, kuriose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ar geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo veiklose nustatoma veiklos efektyvumo užduotis.

5.  Patikslintos Metodikos bendrosios nuostatos, suvienodinant jas su Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis.

Išsamiai susipažinti su 2023-02-09 posėdžio medžiaga galite ČIA.