Įeiti
Publikuota: 2023-02-01. Atnaujinta: 2023-02-01

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodikosValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodikos projektą. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2023 m. vasario 10 d.

Projektu siekiama nustatyti didžiausios galimos sandorio kainos, kurią Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies (dalių) naudojimo atsi​naujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų  dalyviai galės prašyti gauti už jūrinėje teritorijoje plėtojamose elektrinėse pagamintą elektros energiją, dydžio apskaičiavimo tvarką.

Apskaičiuojant  didžiausią galimą sandorio kainą, remiantis Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodikos bei užsienio šalių gerąja praktika, būtų naudojami tokie dydžiai:

1) vidutinis metinis elektros energijos gamybos kiekis – 3561,6 MWh;

2) vidutinės kintamosios ir pastoviosios veiklos sąnaudos – 71,54 tūkst. Eur/MW;

3) vidutinės santykinės investicijos į elektrinių įrengimą ir jų prijungimą prie elektros tinklų, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas – 3,97 mln. Eur/MW;

4) paramos taikymo laikotarpis – 15 metų;

5) diskonto norma – 5,26 %;

6) elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis – 30 metų.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".