Įeiti
Publikuota: 2023-01-31. Atnaujinta: 2023-01-31

VERT patvirtino Suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų surinkimo ir išmokėjimo tvarką


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą.

Tikslas – numatyti suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) lėšų surinkimo ir išmokėjimo tvarką, kai VERT sprendimu nustatytas gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (saugumo dedamoji) dydis yra lygus nuliui.​

Esminiai pakeitimai:

  • ​​Numatyta, kad kai VERT sprendimu nustatytas saugumo dedamosios kainos dydis yra lygus nuliui, bet jame yra įvertintos SGDT lėšų gavėjo (-jų) sąnaudos,  kurias padengia kitam (-iems) SGDT lėšų gavėjui (-jams) nustatytas sąnaudų ir (ar) pajamų nuokrypis, mažinantis Saugumo dedamąją, SGDT lėšų gavėjas (-ai) pagal VERT pateiktą raštą mokėtiną SGDT lėšų sumą SGDT lėšų administratoriui perveda per 5 darbo dienas nuo SGDT lėšų administratoriaus išrašyto laisvos formos mokėjimo dokumento gavimo dienos.

  • Reglamentuota, kad gautų delspinigių ir (ar) palūkanų už pradelstus SGDT lėšų mokėjimus išmokėjimo SGDT lėšų gavėjams tvarka. Numatyta, kad jeigu SGDT lėšų gavėjams nustatytų sąnaudų suma yra neigiama arba lygi nuliui, delspinigiai ir (ar) palūkanos už pradelstus SGDT lėšų mokėjimus bei gauti pradelsti SGDT lėšų mokėjimai SGDT lėšų gavėjams nėra išmokami ir VERT įvertina šias SGDT lėšas nustatydama ateinančių metų saugumo dedamąją.

  • Numatyta, kad SGDT lėšų administratorius kas mėnesį dengia 1/12 VERT ataskaitiniams metams patvirtintos SGDT lėšų administravimo sąnaudų sumos, o kitiems SGDT lėšų gavėjams surinktos SGDT lėšos paskirstomos jau atskaičius SGDT lėšų administratoriaus dengiamą SGDT lėšų sumą.

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-01-26 posėdžio medžiaga galite ČIA