Įeiti
Publikuota: 2023-01-27. Atnaujinta: 2023-01-27

Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. vasario 10 d.

Tikslas – įgyvendinti Atliekų tvarkymo įstatymą, bei papildyti taisykles nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos teikimą, kai taisyklės taikomos regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams, kurie teikia komunalinių atliekų tvarkymo reguliuojamos veiklos paslaugas, taip pat atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuose.

Numatyti esminiai pakeitimai:

1.Numatyta, kad taisyklių reikalavimai yra taikomi šiems ūkio subjektams: energetikos, (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonėms, regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams.

2. Taisyklės papildytos teisės aktų sąrašu, kuriuo vadovaujantis yra parengtos taisyklės.

3. Nurodyta, kad jeigu ūkio subjektas, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą gamtines dujas parduoda tik biržoje ir neimportuoja gamtinių dujų į Lietuvos Respubliką, toks ūkio subjektas taip pat gali neteikti ataskaitų, nurodytų taisyklėse.

4. Detalizuota, kad ūkio subjektas, turintis elektros energijos perdavimo veiklos licenciją, privalo VERT pateikti ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie su piliečių energetikos bendrijomis sudarytas ar nutrauktas disbalanso sutartis, o jeigu per ataskaitinį mėnesį nebuvo sudaryta naujų ar nebuvo nutraukta esamų sutarčių, šiame punkte nurodyta ataskaita yra neteikiama.

5. Reglamentuota ūkio subjekto, turinčio elektros energijos skirstymo veiklos licenciją, pareiga VERT pateikti per 15 kalendorinių dienų informaciją apie per praėjusį kalendorinį mėnesį iš piliečių energetikos bendrijų gautą ir asmenims, nepriklausantiems piliečių energetikos bendrijai, paskirstytą elektros energijos kiekį, bei nuo piliečių energetikos bendrijos narių sudėties pasikeitimo informaciją apie atnaujintą piliečių energetikos bendrijos sudėtį.

6. Nustatytas informacijos, susijusios su veikla (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuje, pateikimas.​

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus projektui pateikite iki 2023 m. vasario 10 d. elektroniniu paštu [email protected] arba per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą.