Įeiti
Publikuota: 2023-01-26. Atnaujinta: 2023-01-26

VERT nustatė UAB „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UA​B „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Vartotojai, už paslaugas atsiskaitantys bute, mokės – 4,35 Eur/m3 be PVM.

Gyventojai, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, kas mėnesį taip pat moka apskaitos kainą, kurią tvirtina bendrovės valdyba arba bendrovės vadovas*.

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m3 be PVM)

Pakruojo vandentiekis .jpg

Vartotojams paslaugų kainų pokytį lėmė įvertintos didesnės būtinosios sąnaudos, reikalingos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui (didėja elektros energijos sąnaudos (įtaka kainai 16,8 proc.), išlaidos personalo išlaikymui, mokesčiai už aplinkos teršimą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, investicijų grąža ir kitos būtinosios sąnaudos).  

96,4 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normas reikalavimus ir 100 proc.   nuotekų yra išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

Vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,47 proc. proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

VERT nustatytas kainas Bendrovė taikys po 30 kalendorinių dienų, tai yra nuo 2023 m. kovo 1 d.

* nuo 2022 m. lapkričio 16 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, apskaitos kainas tvirtina geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų valdybos, o kai ji nesudaroma – įmonės vadovas.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-01-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.