Įeiti
Publikuota: 2023-01-17. Atnaujinta: 2023-01-17

VERT įpareigojo ESO vykdyti sutarties sąlygas ir prijungti vartotojo objektą prie elektros tinklų


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl ESO veiksmų, vėluojant prijungti objektą prie  elektros tinklų.

Vartotojas sumokėjo prijungimo įmoką ESO, todėl pagal sutartį prijungimo darbai turėjo būti atlikti, tačiau iki nustatyto termino net nebuvo nepradėti. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO neatidėliojant atlikti prijungimo darbus.  

ESO nurodė, jog buvo patvirtinta vartotojo paraiška dėl objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų, prijungimo projektą numatant parengti ESO. Įmonė išdavė vartotojui prijungimo sąlygas. ESO gavo vartotojo apmokėtą preliminarią prijungimo įmoką, buvo sudaryta elektros įrenginių prijungimo sutartis.

Nustatyta, jog prijungimo darbų vėlavimą lėmė objekto prijungimo projekto suderinimo procedūros, rangos darbų uždelsimas, rangovo inicijuotas sutarties su ESO nutraukimas.

Priežastys, dėl kurių objekto prijungimo darbai nebuvo atlikti laiku, VERT vertinimu, nebuvo lemtos ESO veiksmų  ar neveikimo.

ESO ėmėsi veiksmų priežastims, dėl kurių vėlavo objekto prijungimo darbai, pašalinti. Suderino, kad objekto prijungimo darbus atliks gretimos teritorijos rangovas. ESO nurodė, kad objekto prijungimo darbus minėtas rangovas planavo atlikti.

VERT, siekdama įsitikinti, ar objekto prijungimas buvo atliktas terminu, kuris buvo nurodytas VERT, kreipėsi į ESO, kuri i​nformavo, kad darbai objekte yra vykdomi: nutiestas kabelis, tačiau komercinė apskaitos spinta neįrengta, tačiau artimiausiu metu objekto prijungimo darbai bus tęsiami.

VERT nutarė, jog ESO laiku neįvykdė savo įsipareigojimo prijungti objektą prie elektros tinklų ir privalo prijungti objektą nedelsdama ir neatidėliodama, pašalinusi priežastis dėl kurių objekto prijungimo darbai nėra baigti. VERT įpareigojo ESO informuoti VERT apie šio nutarimo vykdymo rezultatus.

I​šsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.