Įeiti
Publikuota: 2023-01-19. Atnaujinta: 2023-01-19

VERT pakeitė Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką.

Tikslas – pelno (nuostolių) koeficientą taikyti tik tai kogeneracinės jėgainės veiklos pelno daliai, kuri viršija ekonomiškai pagrįstą pelną.

Esminiai pakeitimai:

  • Numatyta, kad prieš apskaičiuojant šilu mos gamybai priskiriamą pelno (nuostolių) dalį, kogeneracinės jėgainės visų veiklų pelnas (nuostoliai) mažinamas ne tik kogeneracinės jėgainės visų veiklų be šilumos gamybos veiklos pagrįsta investicijų grąža, bet ir galiojančioje šilumos kainoje įvertinta investicijų grąža bei Šilumos kainų nustatymo metodikoje reglamentuota tvarka nustatoma papildomų pajamų ar investicijų grąžos skirtumo dedamąja;

  • Atliekant Kogeneracinės jėgainės visų veiklų pelno (nuostolių) perskirstymą įvertinami veiklos rezultatų pokyčiai, susiję su teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjekto veiklą, reikalavimais;

  • papildyta nuostatomis šilumos tiekėjams, veikiantiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose neveikia nė vienas nepriklausomas šilumos gamintojas;

  • Ataskaitinis laikotarpis, už kurį yra vertinami kogeneracinės jėgainės veiklų rezultatai ir apskaičiuojama pelno (nuotolio) dalis, tenkanti šilumos gamybos veiklai, apima 2 metus.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-01-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.