Įeiti
Publikuota: 2022-12-29. Atnaujinta: 2022-12-29

Patvirtinti Atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinamieji teisės aktaiValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama įgyvendinti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus (Pakeitimo įstatymas), patvirtino įgyvendinamuosius teisės aktus.​

Tikslas – sukurti prielaidas skaidriam ir efektyvesniam komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apmokestinimui, įgyvendinant Pakeitimo įstatymo nuostatas ir detaliai reglamentuojant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos regioninės kainos nustatymo tvarką,  viršutinės atliekų deginimo vienos tonos įkainio nustatymo tvarką bei nustatyti reikalavimus atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimui ir sąnaudų paskirstymui vykdant reguliuojamą veiklą.

Patvirtinti nauji teisės aktai:

- Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas. Teisės akte apibrėžti atliekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų reguliuojamosios veiklos apskaitos atskyrimo tikslai, principai ir taisyklės, sąnaudų paskirstymo taisyklės, reikalavimai reguliuojamosios veiklos ataskaitoms ir jų teikimo tvarka, kiti reikalavimai, susiję su apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu.

- Regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų investicijų vertinimo ir derinimo VERT tvarkos aprašas. Teisės akte nustatytos atliekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų VERT teikiamų derinti investicijų kategorijos, reikalavimai investicijų derinimui ir jų pagrindimui, derinimui pateiktų investicijų vertinimo VERT tvarka ir kiti reikalavimai, susiję su investicijų derinimu.

- Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodika. Teisės akte apibrėžti reikalavimai komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos skaičiavimo ir perskaičiavimo tvarka, reikalavimai Įkainio viršutinės ribos kainos skaičiavimo projektams ir kiti reikalavimai, susiję su Įkainio viršutinės ribos patvirtinimu bei perskaičiavimu.

- Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodika. Teisės akte apibrėžti komunalinių atliekų regioninės kainos skaičiavimo ir jos perskaičiavimo tvarka, regioninės kainos dedamosios, taikomos atsiskaitant už sutvarkytas komunalines atliekas, reikalavimai regioninės kainos apskaičiavimo ir perskaičiavimo projektams bei kiti reikalavimai, susiję su komunalinių atliekų regioninės kainos kainodara.

Naujų teisės aktų praktinis įgyvendinimas

Pagal Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodiką regioniniams komunalinių atliekų tvarkymo centrams VERT kas 3 metus nustatys regioninę komunalinių atliekų tvarkymo kainą, susidedančią iš mišrių komunalinių atliekų, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (DGASA) surinktų komunalinių atliekų, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse (ŽAKA) surinktų komunalinių atliekų, atskirai surenkamų biologinių atliekų, atskirai surenkamų tekstilės komunalinių atliekų bei kitų atskirai surenkamų ar priimamų komunalinių atliekų dedamųjų. Regioninę kainą ir jos dedamąsias regioniniai komunalinių atliekų tvarkymo centrai turės galimybę peržiūrėti kasmet, atsižvelgiant į metodikoje numatytus kriterijus.

Regioninė komunalinių atliekų tvarkymo kaina ir jos dedamosios bus taikomos regioninio atliekų tvarkymo centrų aptarnaujamoms savivaldybėms atsižvelgiant į šiose savivaldybėse susidarančius skirtingų atliekų kiekius.

Remiantis Pakeitimo įstatymo nuostatomis, pirmąsias regionines kainas regioniniams atliekų tvarkymo centrams planuojama patvirtinti 2023 m. II pusėje.  

 

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.