Įeiti
Publikuota: 2022-12-20. Atnaujinta: 2022-12-20

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikosValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos projektą. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2022 m. sausio 9 d.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

  1. ​Nustatyta, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį tvirtina geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdyba, o kai ji nesudaroma, – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vadovas.
  2. Panaikinta nuostata, kad Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis nustatomas veiklos plano vykdymo laikotarpiui ir nepasibaigus veiklos plano vykdymo laikotarpiui Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc. arba pasikeitus veiklos planui, nustatant, kad Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis tvirtinamas 12 mėn. laikotarpiui ir, pasibaigus 12 mėn. laikotarpiui, gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc., pasikeitus veiklos planui arba, esant poreikiui, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui norint įsivertinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį kitiems Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio galiojimo metams.
  3. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdybai, o kai ji nesudaroma, vadovui nustačius Apskaitos prietaisų priežiūros mokestį, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, sprendimo kopiją kartu su argumentais dėl Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio dydžio, atsiunčia VERT.
  4. Suvienodintos Metodikos nuostatos, susijusios su darbo užmokesčio sąnaudų vertinimu: galiojančios Metodikos redakcijos 24.3.1.2 papunktyje buvo nustatyta, kad kai geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo faktinis ataskaitinio laikotarpio ir planuojamas darbuotojų skaičius yra mažesnis už atitinkamos geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų grupės lyginamosios analizės rodiklius, planuojamas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis gali būti didesnis už Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos ketvirčio darbo užmokesčio duomenis, tuo tarpu Metodikos 24.3.1.1 papunktyje ir 24.3.1.5 papunktyje buvo nurodyta, kad vidutinis apskaitos prietaisų priežiūros darbuotojų darbo užmokesčio dydis ribojamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veiklos vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu ir visais atvejais darbo užmokesčio fondas negali viršyti siektino darbo užmokesčio fondo sumos, suskaičiuotos siektiną darbuotojų skaičių padauginus iš Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veiklos vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Projekte (naujos numeracijos 22.3.1.1, 22.3.1.2 ir 22.3.1.5 papunkčiuose) nustatytas lyginimas su Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos darbo užmokesčio duomenimis.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270..

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​