Įeiti
Publikuota: 2022-12-20. Atnaujinta: 2022-12-20

VERT nustatė visuomenines elektros energijos kainos viršutines ribas buitiniams vartotojams


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2023 m. I pusmečiui nustatė visuomeninės elektros energijos kainos viršutines ribas buitiniams vartotojams:

·    neįvertinus papildomų dedamųjų kompensacijų dydžių, buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš VĮ tinklų sudaro 55.855 ct/kWh (su PVM), iš ŽĮ tinklų – 62.202 ct/kWh (su PVM).

·    Įvertinus papildomų dedamųjų kompensacijų dydžius, buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš VĮ tinklų sudaro 49.660 ct/kWh (su PVM), iš ŽĮ tinklų – 55.535 ct/kWh (su PVM).

Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė riba įvertinus papildomų dedamųjų kompensacijų dydžius vidutinės įtampos tinkluose didėja 74,72 proc.,  o žemos įtampos tinkluose  didėja 70.92proc. Šį pokytį iš esmės lėmė elektros energijos įsigijimo kainos padidėjimas, prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos augimas bei planuojamo paskirstyti ir patiekti elektros energijos kiekio sumažėjimas.

Visuomeninės kainos viršutinė riba susideda iš:

·   elektros energijos įsigijimo kainos,

·    VIAP kainos,

·    visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos tarifo ir persiuntimo paslaugos tarifų plano, taikomo ne mažiau kaip 95 procentams visuomeninio tiekėjo vartotojų, svertinio vidurkio,

·  nustatytos papildomos dedamosios prie persiuntimo paslaugos kainos, kuri skirta tiekimo veiklos pajamų ir sąnaudų, įskaitant elektros energijos įsigijimo sąnaudas, skirtumams padengti bei elektros energijos įsigijimo technologinėms reikmėms sąnaudoms padengti.

 

1 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš VĮ tinklų dinamika 2022 I pusm.–2023 m. I pusm.

grafikas.PNG

2 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš ŽĮ tinklų dinamika 2022 I pusm. –2023 m. I pusm.

Grafikas-2.JPG

Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu, visuomeninės kainos viršutinė riba taikoma tik buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (pvz., individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kt.), ir pažeidžiamiems vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo tiekėjo įstatyme numatytais terminais.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-12-20 posėdžio medžiaga galite ČIA.​