Įeiti
Publikuota: 2022-12-12. Atnaujinta: 2022-12-12

Viešoji konsultacija dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacija skelbia Rinkos pajamų nustatymo​ ir pajamų perviršio skaičiavimo metodiką. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. gruodžio 19 d.

Projekto tikslas yra reglamentuoti rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo tvarką prisidedant prie Europos Tarybos Reglamente (ES) dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos kainoms mažinti, nustatytų kainų sumažinimo galutiniams vartotojams tikslų.

Projektas reglamentuoja:

  • Pajamų perviršio skaičiavimo metodiką;
  • Pajamų perviršio deklaravimo tvarką;
  • Lėšų administratoriaus teises ir pareigas;
  • Informacijos VERT ir lėšų administratoriui pateikimo tvarką.

Vadovaujantis reglamento nuostatomis, pagal patvirtintą projektą rinkos dalyviai privalės p​ajamų perviršį deklaruoti už laikotarpį nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Pagrindiniai pajamų perviršio skaičiavimo metodikos principai yra šie:

  • VERT, atlikdama pajamų perviršio skaičiavimą, atsižvelgs į elektros energijos biržoje sudarytus sandorius, galiojančias sudarytas dvišales pirkimo–pardavimo sutartis dėl elektros energijos ir galiojančius sudarytus sandorius dėl elektros energijos išvestinių finansinių priemonių.

  • Visiems gamintojams (išskyrus dujines elektrines ir elektrines naudojančias žalios naftos produktus) bus taikoma vienoda 180 Eur/MWh pajamų viršutinė riba.

  • Pajamų perviršio skaičiavimas bus grįstas skaičiavimu pagal kiekvieną sudarytą sandorį, t. y. atliekant skaičiavimus nėra skaičiuojamos vidutinės vertės per tam tikrą laikotarpį, išskyrus atvejus, susijusius su bazinės apkrovos kiekio pirkimo–pardavimo sutartimis. Pastarųjų sutarčių atveju papildomai bus vertinama, ar elektros energija skirta užtikrinti sutartiniams įsipareigojimams nėra įsigyjama žemiau negu nustatyta pajamų viršutinė riba, ir atsižvelgus į tai bus atliekamas pajamų perviršio koregavimas.

  • Taip pat, jeigu elektros energijos išvestines finansines priemones arba prekybą elektros energijos rinkos segmentuose susijusią su bazinės apkrovos kiekio pirkimo–pardavimo sutarties nuostatų užtikrinimu atlieka ne pats subjektas, o su juo susijusi įmonė, tai pajamų perviršio skaičiavimo tikslais bus laikoma, kad tokius sandorius sudaro pats subjektas ir tokie sandoriai yra vertinami atliekant pajamų perviršio skaičiavimą.

 

Trumpas viešosios konsultacijos terminas yra reikalingas atsižvelgiant į Įstatymo projekte numatytą jo įsigaliojimo datą. Planuojama, kad projektas turėtų būti priimtas ne vėliau nei 2022 m. gruodžio 31 d.

VERT 2022 m. gruodžio 14 d. 14 val. organizuoja techninį projekto pristatymą rinkos dalyviams (nuotoliniu būdu). Visus norinčius dalyvauti prašome kreiptis į projekto rengėjus dėl prisijungimo į susitikimą nuorodos.​

· Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

· Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

· Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".