Įeiti
Publikuota: 2022-12-09. Atnaujinta: 2022-12-09

Viešoji konsultacija dėl teisės akto nagrinėjant administracinį nusižengimą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo​ Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. gruodžio 16 d.

Esminiai pasikeitimai:​

  • Projektu siekiama patikslinti taisykles, taip, kad VERT Techninės priežiūros departamento darbuotojas, atsakingas už administracinių nusižengimų tyrimo koordinavimą, eigos stebėseną bei periodinį vertinimą, vizuotų VERT pirmininko įgalioto darbuotojo surašytus tarnybinius pranešimus nagrinėjant administracinius nusižengimus, tokiu būdu užtikrinant jam galimybes tinkamai vykdyti administracinių nusižengimų tyrimo koordinavimo, eigos stebėsenos bei periodinio vertinimo funkcijas.

  • VERT Techninės priežiūros departamento, darbuotojo atsakingo už administracinių nusižengimų tyrimo koordinavimą, eigos stebėseną bei periodinį vertinimą, įtraukimas į vizavimo procesą padės geriau įgyvendinti administracinių nusižengimų nagrinėjimo kontrolės mechanizmą, prisidės prie nuoseklaus ir sistemiškai vykdomo administracinių nusižengimų vertinimo ir procedūros įgyvendinimo.

 

· Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

· Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

· Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".