Įeiti
Publikuota: 2022-12-02. Atnaujinta: 2022-12-02

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO perdavimo paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2024–2028 m. kainų


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2024–2028 m. kainų PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti iki 2023 m. vasario 1 d. (imtinai).

VERT teikti viešajai konsultacijai šį dokumentą įpareigoja Europos Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas. Viešoji konsultacija apima referencinės kainos metodiką, tarifus ir jų išvedimą bei nuolaidas, daugiklius ir sezoninius koeficientus). Atsiradus naujų esminių pokyčių, aplinkybių  ateinančio reguliavimo periodo eigoje viešoji konsultacija būtų vėl skelbiama.

Naujam reguliavimo periodui (2024–2028 m.) siūlomi šie metodiniai pakeitimai:

  1. Konkrečios ribos priskyrimo kiekio komponentei (kainai už perduodamą kiekį) keitimas į nefiksuotą, nustatomą Tarybos motyvuotu sprendimu. Nefiksuotos kiekio komponentės maksimalus lygis (procentais nuo PSO leidžiamųjų pajamų) atitiks planuojamą kintamų sąnaudų, susijusių su dujų srautų perdavimu, lygį atitinkamais metais. Atsižvelgiant į gamtinių dujų kainos didėjimą pastaraisiais metais, ir įvertinus tai, kad dujų technologinės sąnaudos sudaro didžiąją dalį kintamų sąnaudų, kurios yra padengtinos per kiekio komponentę, kaina už perduodamą kiekį 2024 m. numatoma didesnė;
  2. Kainos už perduodamą kiekį diferencijavimas – nustatant kainą už kiekį išleidimo taškuose, Santakos išleidimo taške, kur patiriamų kintamų sąnaudų kiekis yra didesnis, prie visiems išleidimo taškams taikomos kainos dar bus pridedama papildoma kiekio komponentė, tiesiogiai susijusi su kintamomis sąnaudomis, reikalingomis Santakos taške išleidžiamam dujų srautui perduoti;
  3. Bendrovės perdavimo sistemoje atsiranda naujas – Lietuvos Vidinis įleidimo taškas – orientuojantis į biometano gamintojus, planuojančius tiekti biometaną į Bendrovės perdavimo sistemą. Šiame įleidimo taške 2024 m. numatoma taikyti tokias pačias perdavimo paslaugų kainas, kaip ir kituose įleidimo taškuose;
  4. Paros ir einamosios paros daugiklių bei kainų diferencijavimas – visuose įleidimo ir išleidimo taškuose, išskyrus Lietuvos Vidinį išleidimo tašką, Vidinį išleidimo tašką – Achema ir Šakių išleidimo tašką, einamosios paros daugiklis kečiamas iš 1,5 į 1,7.

Numatoma taikyti referencinės kainos metodika (toliau – RPM) yra „pašto ženklo“ su tiesioginiu sąnaudų priskyrimu ir lyginant su ankstesniais laikotarpiais nesikeičia.

Viešosios konsultacijos dokumentas (anglų k.).

Viešosios konsultacijos dokumento santrauka (lietuvių k.)​.

Gamtinių dujų perdavimo tarifų skaičiavimo modelis.

 Pasirinktos gamtinių dujų perdavimo kainų skaičiavimo „pašto ženklo“ metodologijos pagrindu suskaičiuotų gamtinių dujų perdavimo tarifų palyginimas su „pajėgumų ir atstumo įverčio“ metodologijos pagrindu suskaičiuotais tarifais.

*****

 • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] (kopija [email protected] ir [email protected]). 

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2023-02-01 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".