Įeiti
Publikuota: 2022-11-29. Atnaujinta: 2022-11-29

Viešoji konsultacija dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinai skelbia viešąją konsultaciją dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašų. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. gruodžio 9 d.

VERT 2022 m. spalio 5 d. paskelbė viešajai konsultacijai AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo projektą (ESO projektas) bei LITGRID AB (LITGRID, abi kartu – Bendrovės) Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo projektą (LITGRID projektas, abu kartu – Projektai). Atsižvelgus į viešosios konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų kiekį, Bendrovės parengė atnaujintas Projektų versijas, Projektų lyginamuosius variantus bei Projektams gautų pastabų ir pasiūlymų derinimo pažymas, kurios yra teikiamos pakartotinei viešajai konsultacijai (atnaujintas ESO projektas arba atnaujintas LITGRID projektas).

Esminiai ESO projekto pokyčiai po viešosios konsultacijos:

1) Bendrovei priskirtas pralaidumas skirstomas Elektros energetikos įstatymo nurodytoms prioritetinėms grupėms, atsižvelgiant į perdavimo sistemos operatoriaus valdomų 110 kV linijų ruožus;

2) patikslintos nuostatos dėl prijungimo prie elektros tinklų ribojimų taikymo tais atvejais, kai yra viršijami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nurodyti ir (ar) techniniai elektros tinklų pajėgumai;

3) papildyta nuostatomis dėl ketinimų protokolų keitimo procedūros tuo atveju, kai siekiama suformuoti hibridinę elektrinę;

4) papildyta nuostatomis dėl išankstinių prijungimo sąlygų bei ketinimų protokolų keitimo procedūros tuo atveju, kai tolesni prijungimo prie elektros tinklų procesai buvo sustabdyti dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nurodytos 2 GW saulės šviesos energijos elektrinių įrengtosios galios ribos viršijimo ir kai dėl šios ribos viršijimo tinklų naudotojams nėra išduodami leidimai plėtoti energijos pajėgumus;

5) detaliau reglamentuojama paraiškų nagrinėjimo bei elektros tinklų pralaidumų rezervavimo procedūra tais atvejais, kai ketinimų protokolai su tinklų naudotojais nesudaromi (kai elektros tinklų pralaidumai rezervuojami nuo prijungimo sąlygų išdavimo momento).

Esminiai LITGRID projekto pokyčiai po viešosios konsultacijos:

  1. atlikti patikslinimai dėl tinklo pralaidumo galimybių nustatymo, rezervavimo, prijungimo vietos ir tinklo plėtros parinkimo tvarkos ir sąlygų;
  2. patikslinta kvietimų rezervuoti elektros perdavimo tinklo pralaidumus schema;
  3. patikslinta ketinimų protokolo sudarymo tvarka;
  4. patikslintos nuostatos dėl prijungimo prie elektros tinklų ribojimų taikymo tais atvejais, kai yra viršijami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nurodyti ir (ar) techniniai elektros tinklų pajėgumai.​

*Pateikti savo pastabas bei pasiūlymus dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašų galite paštu (Verkių g. 25C-1, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) ar elektroniniu paštu [email protected].

*Taip pat prašome pastabas bei pasiūlymus adresuoti ir operatoriams – atitinkamai atnaujintam ESO projektui skirtas pastabas siunčiant elektroniniu paštu [email protected], o atnaujintam LITGRID projektui skirtas pastabas– [email protected].