Įeiti
Publikuota: 2022-11-25. Atnaujinta: 2022-11-25

VERT nustatė AB „Panevėžio energija“ bei UAB „Energy cells“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos kainų viršutines ribas


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)  nustatė AB „Panevėžio energija“ bei UAB „Energy cells“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos kainų viršutines ribas 2023 metams (be PVM).

VERT nustatė AB „Panevėžio energija“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinę ribą pastoviosioms sąnaudoms padengti – (konf. informacija) Eur/MW/h. Taip pat AB „Panevėžio energija“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinę ribą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms padengti 0 Eur/MW/h, kadangi tame pačiame posėdyje nustatyta gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 0 Eur/(MWh/parą/metus).

Nustatė, kad AB „Litgrid“ atsiskaito su AB „Panevėžio energija“ už gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudas, taikydama  ataskaitiniu laikotarpiu galiojančią VERT nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Nustatyta UAB „Energy cells“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo  paslaugos kainos viršutinė riba 2023 metams    4,78 Eur/MW/h (be PVM).

VERT įpareigojo AB „Panevėžio energija“ bei UAB „Energy cells“ raštu informuoti perdavimo sistemos operatorių apie VERT nustatytas  izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos kainos viršutines ribas 2023 metams.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-11-25 posėdžio medžiaga galite ČIA