Įeiti
Publikuota: 2022-11-22. Atnaujinta: 2022-11-22

Koks elektros tiekėjo sąskaitos pateikimas vartotojui laikomas tinkamu?Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ dėl sąskaitų ir jų teikimo.

Vartotojo pagrindinė vykdoma veikla – nekilnojamojo turto pirkimas–pardavimas, todėl kiekvieną mėnesį vartotojui priklauso skirtingas kiekis nekilnojamųjų objektų.

UAB „Ignitis“ vartotojui siuntė priminimus dėl susidariusios skolos už nekilnojamuose objektuose suvartotą elektros energiją. Vartotojas, siekdamas tinkamai vesti savo buhalteriją, privalo žinoti, koks elektros energijos kiekis buvo suvartotas konkrečiame objekte, taip pat privalo įsitikinti, ar suvartota elektros energija nebuvo priskirta jau parduotiems objektams.

Vartotojas nurodė, kad ne kartą prašė UAB „Ignitis“ siųsti sąskaitas į jo elektroninį paštą, bet iki šios dienos sąskaitas vartotojas turi išsireikalauti atskiru prašymu. Vartotojas ne kartą prašė, kad siunčiant sąskaitą būtų pridėtos detalios išklotinės, bet UAB „Ignitis“ išklotinių neatsiųsdavo arba atsiųsdavo neužpildytas, t. y. nenurodama jokių identifikuojančių objektų duomenų, kurie būtini atsižvelgiant į vartotojo vykdomą veiklą. UAB „Ignitis“ nurodė, kad tokių išklotinių nesiunčia, nors 2021 m. susiklosčius panašiai situacijai, vartotojui pavyko išsireikalauti būtinas išklotines.

Vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB „Ignitis“ atsiųsti jam visas neapmokėtas sąskaitas ir detalias išklotines apie objektus, suvartojimo kiekius, kainas ir kitą svarbią informaciją; pašalinti viešinamą informaciją apie tariamai esamus vartotojo įsiskolinimus; panaikinti delspinigius; visuomet sąskaitas ir detalias išklotines siųsti vartotojui elektroniniu paštu.

Vartotojas taip pat prašė imtis griežčiausių priemonių dėl UAB „Ignitis“ netinkamo savo pareigų vykdymo ir (ar) nevykdymo ir nubausti teisės aktų nustatyta tvarka dėl to, kad UAB „Ignitis“ neteikia jam priklausančių dokumentų.

VERT nustatė, kad sąskaitos ir sąskaitų išplėstinės skaičiuotės vartotojui yra pateikiamos UAB „Ignitis“ savitarnoje, vartotojo paskyroje. Informacija apie išrašytas sąskaitas jam pateikiama sutartyje nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu. Vartotojui siunčiamame informaciniame pranešime apie išrašytas sąskaitas yra nurodoma, kad sąskaitas galima rasti savitarnoje, o nuorodoje „Plačiau skaitykite čia“ yra pateikiama informacija, kur vartotojas gali matyti ir atsisiųsti sąskaitą bei sąskaitos išplėstinę skaičiuotę. VERT nutarė, jog UAB „Ignitis“ tinkamai pateikė sąskaitas.

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas atsiųsti visas neapmokėtas sąskaitas ir detalias išklotines bei reikalavimas visuomet sąskaitas ir detalias išklotines siųsti vartotojo elektroniniu paštu yra nepagrįsti. VERT neturi teisinio pagrindo imtis griežčiausių priemonių dėl UAB „Ignitis“ netinkamo savo pareigų vykdymo ir (ar) nevykdymo ir nubausti teisės aktų nustatyta tvarka dėl to, kad įmonė neteikia vartotojui priklausančių dokumentų.

UAB „Ignitis“ panaikino vartotojo delspinigius, tačiau dėl dalies neapmokėtų sąskaitų UAB „Ignitis“ iniciavo skolos išieškojimo procesą.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA