Įeiti
Publikuota: 2022-11-22. Atnaujinta: 2022-11-22

Ar ESO įrengus naują skaitiklį, ESO privalo vartotoją apmokyti, kaip deklaruoti rodmenis už suvartotą elektrą?Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo, kuris yra juridinis asmuo, ir UAB „Enefit“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl mokesčių už elektros energiją.

Vartotojas nurodė, jog ESO užfiksavo ženkliai didesnius elektros suvartojimo rodmenis objekte nei buvo deklaruota. Telefonu kreiptasi į ESO prašant paaiškinti tokį susidariusį skirtumą. Gautas atsakymas, kad rodmenys neteisingai buvo deklaruojami nuo 2017 m., kai tik buvo įrengtas skaitiklis. Vartotojas pabrėžė, kad ESO neapmokė, kaip teisingai deklaruoti naujo skaitiklio rodmenis.

Vartotojas taip pat nurodė, kad sąskaita su nepriemoka ESO buvo sumokėta, tačiau UAB „Enefit“ taip pat pateikė sąskaitą, reikalaudama sumokėti nepriemoką už rodmenis nuo 2017 m., t. y., nors sutartis su UAB „Enefit“, kaip nepriklausomu tiekėju, pasirašyta nuo 2021 m. balandžio mėn.

Vartotojas prašė įmonių perskaičiuoti rodmenis. UAB „Enefit“ atsakė, kad jų įmonė neturi tokios galimybės ir prašė vartotojo kreiptis į ESO. Vartotojas gavo atsakymą iš ESO, kad perskaičiavimo neatliks. Vartotojas prašė VERT padėti išsiaiškinti, ar ESO teisingai elgiasi, atsisakydama perskaičiuoti skaitiklių rodmenis, o UAB „Enefit“ teisėtai ir pagrįstai reikalauja nepriemokos už 5 metus.

VERT nustatė, jog ESO užfiksavo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis, kurie buvo didesni, nei vartotojo deklaruoti.  ESO patikrinimo metu pagrįstai užskaitė suvartotą elektros energiją  2021 m. gruodžio mėnesiui ir jų pagrindu atliko mokėtinų sumų už suteiktas paslaugas apskaičiavimą bei perdavė duomenis UAB „Enefit“, kuri pagrįstai priskyrė vartotojui apmokėti mokesčius už elektrą.

Vartotojas elektros rodmenis deklaravo netinkamai nuo 2017 m. Tais atvejais, kai vartotojas yra juridinis asmuo, kaip yra šiuo atveju, jo teisėms ginti nėra laikoma, jog tai silpnesnioji santykių šalis. Juridiniam asmeniui yra keliami didesni atidumo, žinojimo, rūpestingumo reikalavimai.

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimai nepagrįsti, nes ESO pagrįstai įvertino patikrinimo metu užfiksuotus faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir jų pagrindu atliko mokėtinų sumų už suteiktas paslaugas apskaičiavimą bei perdavė duomenis UAB „Enefit“, kuri pagrįstai priskyrė apmokėti mokesčius už elektrą.

Teisinis reglamentavimas nenumato ESO pareigos vykdyti teisingo deklaravimo mokymus. O vartotojas nevykdė savo pareigos kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje deklaruoti faktinį elektros energijos suvartojimą. ​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.