Įeiti
Publikuota: 2022-11-18. Atnaujinta: 2022-11-18

VERT pakoregavo teisės aktus, susijusius su energetikos įrenginių ir objektų techninės būklės patikrinimo pažymų rengimo procesuValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo  (Nr. 1) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos (Nr. 2) pakeitimams.

Aprašo Nr.1 pakeitimai:

·         Įvesta privaloma 4 akių kontrolė, skiriant užduotis, kad asmuo negalėtų paskirti užduoties sau pačiam bei atlikti savo paties darbų vykdymo priežiūrą;

·         Energetikos įrenginio ar objekto techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą vykdo tas pats darbuotojas, kuris atliko paleidimo-derinimo vertinimą arba vertino anksčiau dėl trūkumų atmestą prašymą su tuo energetiniu įrenginiu ar objektu;

·         Numatyta, jog statytojas gali prašyti užsakyti energetikos įrenginio ar objekto techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo paslaugą skubos tvarka bei numatyta procedūra bei kaip išduodama techninės būklės patikrinimo pažyma – energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas turi būti atliktas ne skubos tvarka per 20 darbo dienų terminą, ar skubos tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma išduodama per 2 darbo dienas, gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar informaciją duomenų valdymo sistemoje DVS, kai paleidimo-derinimo darbams skubos ir ne skubos tvarka atitinkamai 4 ir 10 darbo dienų, bei trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimas - ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Elektroniniuose valdžios vartuose VERT pateikto pranešimo dienos pateikti trūkstamus dokumentus. 

·         Įvardyta, jog statytojo rengiamo atsakymo trukmė nėra įskaičiuojama į bendrą techninės būklės patikrinimo užduoties atlikimo trukmę. Užduoties atlikimas neturi viršyti tvarkoje nurodyto bendro dienų skaičiaus;

·         Apibrėžta mažareikšmių neatitikimų sąvoka ir numatyta, atlikus patikrinimą vietoje, leisti juos ištaisyti neatmetant statytojo prašymo. Numatyti būdai, kaip tokie atvejai dokumentuojami.

·        Visame Apraše kalendorinės dienos keičiamos į darbo dienas.

Aprašo Nr. 2 pakeitimai:

​·     Išbrauktos nuostatos, dubliuojančios energetikos įrenginių ir objektų techninės būklės patikrinimo pažymų rengimo paslaugų apmokėjimo proceso aprašymą, t. y. jos numatytos tik  Apraše Nr. 1.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-11-18 posėdžio medžiaga galite ČIA .