Įeiti
Publikuota: 2022-11-18. Atnaujinta: 2022-11-18

Koreguojama Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos ir neatgautos elektros energijos kainos skaičiavimo metodikos pakeitimui.

Pakeitimai parengti įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio pakeitimus, pagal kuriuos:

​​1.      VERT kompetencijai palikta nustatyti tik buitinių gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainas;

2.      VERT tvirtina šias buitinių gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainas:

1) mokamą už 1 kWh iš skirstomųjų tinklų atgauto elektros energijos kiekio;

2) mokamą už 1 kW elektrinės leistinos generuoti galios;

3) išreikštą elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio;

4) prilygintą pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui (šio punkto redakcija įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.).

3. Pakeistas kaupimo laikotarpis (vietoje vienų metų nustatytas dvejų metų laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.).

Taip pat patikslintos skirstomųjų elektros tinklų operatorių gautos naudos skaičiavimo nuostatos, t. y. apskaičiuojant operatorių gaunamą naudą būtų naudojama kaina, kuria gaminantiems vartotojams garantinio tiekimo atveju kompensuojama už neatgautos elektros energijos kiekį, ir perdavimo paslaugų ir skirstymo vidutinės įtampos tinkluose paslaugos kaina, galiojanti kaupimo laikotarpio pabaigoje, o ne ateinančių metų, kadangi nustatant naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainas ateinantiems metams operatorių gauta nauda vertinama už praėjusį laikotarpį.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-11-18 posėdžio medžiaga galite ČIA .