Įeiti
Publikuota: 2022-11-16. Atnaujinta: 2022-11-16

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašoValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašo projektą. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2022 m. lapkričio 23 d.

VERT tvirtina Energijos skirstymo operatorius AB (Operatoriaus) parengtą Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašą, kuriuo vadovaudamasis Operatorius turi teisę įsigyti ir naudoti lankstumo paslaugas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Aprašu pirmą kartą bus reglamentuojama Operatoriaus įsigyjamų lankstumo paslaugų tvarka įgyvendinant Europos Sąjungos Švarios energijos paketo reikalavimus. Elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugos suprantamos kaip elektros energijos rinkos dalyvių teikiamos paslaugos, kurias skirstomųjų tinklų operatorius įsigyja reaguodamas į lankstumo poreikį savo valdomuose elektros tinkluose ir siekdamas užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų elektros energijos skirstymo paslaugų teikimą.

Elektros energetikos sistemos lankstumas sudaro galimybę koreguoti elektros energijos gamybos ir vartojimo apimtį reaguojant į numatomus ar nenumatomus išorės veiksnius, tarp jų elektros energijos paklausos ir pasiūlos pokyčius bei kainų pokyčius elektros energijos rinkoje, siekiant nepertraukiamo ir efektyvaus paslaugų elektros energetikos sistemoje teikimo.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270..

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​