Įeiti
Publikuota: 2022-11-15. Atnaujinta: 2022-11-15

VERT prisijungė prie priežiūros institucijų asociacijos


​​

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) atstovai dalyvavo Priežiūros institucijų asociacijos (PIA) steigiamajame susirinkime.  Prie PIA prisijungė 14 priežiūros institucijų.

Džiaugiamės galimybe prisijungti prie asociacijos – naujas formatas leis efektyviau bendradarbiauti, pasidalinti žiniomis. Tikime, jog galimybė pasidalinti gerąja praktika užtikrins darbo efektyvumą bei spartą,“ – sako VERT pirmininkas Renatas Pocius.

PIA atsiradimą paskatino tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir gerosios praktikos pasidalinimo bei vieningos verslo priežiūros politikos taikymo poreikis. PIA pagrindinis tikslas – telkti priežiūros institucijas ir priežiūros ekspertus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti priežiūros institucijų ir specialistų bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.

PIA siekiai: gerosios praktikos sklaida, naujovių skatinimas, kompetencijų ir profesionalumo didinimas.

Gerosios praktikos sklaida. Pvz. kai viena priežiūros institucija puikiai susitvarkiusi kokią funkcijų sritį dalijasi gerosios praktikos pavyzdžiu ir kitos institucijos savanoriškai gali sekti šiuo pavyzdžiu. Tikslas – išvengti „dviračio išradinėjimo iš naujo“ kiekvienoje priežiūros institucijoje.

Naujovių skatinimas. Priežiūros institucijos, besidalydamos praktika, kokie novatoriški procesai ir priemonės pasiteisino ir kokie nepasiteisino jų veikloje, suteikia galimybę pagreitinti sprendimų priėmimą ir naujovių pasirinkimą, įgyvendinimą.

Kompetencijų ir profesionalumo didinimas, mokant(-is) ir bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų priežiūros institucijų ir su užsienio ekspertais bei dalyvaujant įvairiuose teminiuose mokymuose ir renginiuose.

Fotografijos autorius – Irmantas Gelūnas.

20221114RimtiReikalai0669.JPG