Įeiti
Publikuota: 2022-11-10. Atnaujinta: 2022-11-10

VERT patvirtino UAB „Baltpool“ Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimus


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool“ parengtus Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimus.

UAB „Baltpool“ (Operatorius) yra licencijuotas Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, kuris organizuoja prekybą Lietuvos energijos išteklių biržoje ir suteikia galimybę biržos dalyviams naudotis biržos elektronine prekybos sistema, skirta prekiauti biokuru ir pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais.

UAB „Baltpool“, atsižvelgdama į situaciją biokuro rinkoje ir biržoje dalyvaujančių biokuro rinkos dalyvių poreikius, pastabas bei pasiūlymus, įvertino poreikį keisti bei papildyti reglamento nuostatas ir kreipėsi į VERT dėl reglamento pakeitimo.​

Reglamente atlikti esminiai pakeitimai:

 • Mažinamas pavedimo pateikimo užtikrinimo priemonių dydis;

 • Numatyta, kad maksimali galimų pritaikyti nuolaidų suma dėl pristatyto biokuro neatitikties taikomiems kokybės reikalavimams negali viršyti 70 proc. (šiuo metu gali būti taikoma nuolaida iki 100 proc.);

 • Numatoma teisė biržos operatoriui duoti dalyviui nurodymus ar įpareigojimus kontrolės tikslu iš kiekvienos transporto priemonės formuoti papildomus ėminius, kurie privalo būti plombuojami, pasirašyti pardavėjo ir pirkėjo arba jų atstovų, ir saugoti juos nustatytą terminą;

 • Atsižvelgiant į išreikštą pirkėjų susirūpinimą, kad nepavykus įsigyti kuro už pateiktame pavedime nurodytą kainą, kyla iššūkių apsirūpinti biokuru artimiausiam laikotarpiui, pirkėjui suteikiama teisė pasibaigus aukciono etapui per pretenzijų pateikimo laikotarpį, kreiptis į Operatorių su prašymu iki 10 proc. padidinti einamosios kalendorinės savaitės pristatymo laikotarpio pavedimų kainą. Tokie pakeisti pavedimai būtų vykdomi po to, kai pagal reglamentą yra įvykdomi visi aukciono etapo metu pateikti pavedimai;

    • Numatyta, kad dėl biržoje sudarytų sandorių finansavimo ir reikalavimų, kylančių iš biržoje sudarytų sandorių vykdymo, perleidimo atveju priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymui taikytinos nustatytos išimtys;

    • Numatyta, kad pardavėjams pradėjus tinkamai vykdyti biokuro pirkimo‒pardavimo sandorius, užtikrinimo priemonių dalis būtų atlaisvinta pristatyto kuro verte;

    • Biržos dalyvio turimo piniginio reikalavimo, kylančio iš biržoje sudaryto biokuro pirkimo‒ pardavimo sandorio, perleidimo atveju (pvz., dėl dalyvio sudarytos faktoringo sutarties) kartu su pagrindiniu piniginiu reikalavimu perleidus ir teisę į užtikrinimo priemonių panaudojimą reglamento nustatyta tvarka, reikalavimo įgijėjui mutatis mutandis taikoma reglamente nustatyta užtikrinimo priemonių panaudojimo tvarka.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-11-10 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​