Įeiti
Publikuota: 2022-11-10. Atnaujinta: 2022-11-10

Pranešimas apie vienašališką sutarties nutraukimą gali būti pateikiamas ir el. paštuValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vėjo energijos gamintojo (įmonė pareiškėja) ir AB „Ignitis gamyba“ bei LITGRID AB kilusį ginčą dėl apmokėjimo už pareiškėjos eksploatuojamose vėjo elektrinėse pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją, priėmė sprendimą elektros energijos gamintojo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

Elektros energiją gaminanti įmonė VERT nurodė, kad 2013 m. su  AB „Ignitis gamyba“ sudarė elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią bendrovė pirko iš pareiškėjos jos eksploatuojamose vėjo elektrinėse pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją.

2022 m. balandžio 6 d. pareiškėja bendrovei registruota siunta ir elektroniniu paštu išsiuntė pranešimą apie sutarties nutraukimą. Pareiškėja laikėsi pozicijos, kad įspėjimo apie sutarties nutraukimą vieno mėnesio terminas bus pradėtas skaičiuoti po 3 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo momento, kaip buvo numatyta sutartyje, t. y. sutarties pasibaigimo terminas – 2022 m. gegužės 10 d. Nutraukusi sutartį pareiškėja sudarė kitą elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį su kitu tiekėju nuo 2022 m. gegužės 11 d. Tuo metu bendrovė, balandžio 6 d. elektroniniu paštu gavusi pranešimą apie sutarties pasibaigimą, laikė, kad sutartis nutraukiama nuo 2022 m. gegužės 7 d. Pareiškėjai kreipusis į AB „Ignitis gamyba“ dėl į tinklą patiektos elektros energijos apmokėjimo už laikotarpį nuo gegužės 7 d. iki gegužės 11 d., bendrovė nurodė, kad minėtu laikotarpiu tarp šalių nebuvo sudarytos galiojančios sutarties, todėl atsisakė atsiskaityti už per nurodytas dienas į tinklą patiektą elektros energiją.

Sumokėti pareiškėjai disbalanso kainą už laikotarpį nuo 2022 m. gegužės 7 d. iki 2022 m. gegužės 11 d. atsisakė ir LITGRID AB .

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT konstatavo, kad 2022 m. gegužės 7 d., pasibaigus įspėjimo terminui dėl sutarties nutraukimo, AB „Ignitis gamyba“ teisėtai nustojo vykdyti savo įsipareigojimus, nes tam nebeliko teisinio pagrindo.

VERT taip pat konstatavo, kad atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, į Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, pareiškėjos el. paštu atsiųstas pranešimas bendrovei apie sutarties nutraukimą laikytinas pateiktu balandžio 6 d. Taigi sutartis galiojo iki gegužės 6 d. įskaitytinai, o laikotarpiu nuo gegužės 7 d. iki gegužės 11 d., kuomet pareiškėja pagamino ir į tinklą patiekė elektros energiją, sutarties galiojimas jau buvo pasibaigęs.

Taip pat nustatyta, kad 2022 m. gegužės 7-10 d. pareiškėja jokios sutarties dėl elektros energijos supirkimo nebuvo sudariusi, taip pat nebuvo sudariusi disbalanso pirkimo pardavimo sutarties su LITGRID AB, todėl disbalanso kainos mokėjimas šiuo atveju negalėjo būti taikomas.

Remiantis tuo, VERT neturi pagrindo įpareigoti LITGRID AB nei supirkti laikotarpiu nuo 2022 m. gegužės 7 d. iki 2022 m. gegužės 11 d. pareiškėjos pagamintą ir į tinklą patiektą elektros energiją, nei kokiu nors kitu būdu įpareigoti bendrovę pareiškėjai kompensuoti už šiuo laikotarpiu pagamintą elektros energijos kiekį, kuris buvo patiektas į tinklą, bet nebuvo jokio subjekto supirktas.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.​