Įeiti
Publikuota: 2022-11-08. Atnaujinta: 2022-11-08

VERT išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas energija“Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas energija“ dėl permokos grąžinimo.

Vartotojas nurodė, jog UAB „Perlas energija“ vartotojui pateiktoje sąskaitoje už liepą ir sąskaitoje už rugpjūtį nurodyti sutarties sąlygų neatitinkantys elektros energijos tarifai.

Vartotojas paaiškino, kad UAB „Perlas energija“ pateikus pasiūlymą dėl naujų elektros energijos tarifų, t. y.  0,338 Eur/kWh dieninėje skalėje ir 0,229 Eur/kWh naktinėje skalėje, vartotojas su jais sutiko, todėl jokių veiksmų nesiėmė, tačiau gavęs sąskaitas pastebėjo, kad jose nurodyti visai kitokie tarifai, t. y. 0,355 Eur/kWh dieninėje skalėje ir 0,239 Eur/kWh naktinėje skalėje.

Vartotojo vertinimu, UAB „Perlas energija“ įmonė savavališkai, pažeisdama teisės aktų reikalavimą informuoti klientą apie naujų tarifų taikymą ne vėliau nei 1 mėnuo iki jų įsigaliojimo, padidino taikytinus elektros energijos tarifus, todėl vartotojas permokėjo už suvartotą elektros energiją.

Vartotojas prašė įpareigoti UAB „Perlas energija“ grąžinti vartotojo permoką į jo banko sąskaitą.

VERT nustatė, kad ginčo šalys susitarė, jog nuo 2022 m. liepos 1 d. su UAB „Perlas energija“ vartotojas turėjo atsiskaityti 0,338 Eur/kWh kaina už dieninėje skalėje apskaitytą elektros energiją ir 0,229 Eur/kWh kaina už naktinėje skalėje apskaitytą elektros energiją.

VERT reguliuoja elektros energijos persiuntimo ir su tuo susijusių paslaugu bei viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainas ir visi nepriklausomi elektros energijos tiekėjai taiko vienodas VERT nustatytas minėtas kainas.

Galutinė elektros energijos kaina, kurią moka buitinis vartotojas, susideda iš nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ir vartotojo sutartos elektros energijos, kaip produkto kainos, kuri nėra valstybės reguliuojama ir yra susitarimo klausimas, bei persiuntimo paslaugos ir su tuo susijusių paslaugų kainų bei VIAP kainos.

VERT nustatė, kad tiek UAB „Perlas energija“ vartotojui pateiktame 2022 m. gegužės 31 d. pasiūlyme, tiek sąskaitose UAB „Perlas energija“ nurodė/pritaikė analogišką elektros energijos tiekimo dedamąją – 0,274 Eur/kWh dieninėje skalėje ir 0,186 Eur/kWh naktinėje skalėje.

Taigi, skirtumas tarp 2022 m. gegužės 31 d. pasiūlyme nurodytų galutinių elektros energijos kainų bei sąskaitose pritaikytų galutinių elektros energijos kainų susidarė dėl persiuntimo ir su tuo susijusių paslaugų kainų, kurios yra reguliuojamos valstybės bei privalomos visiems buitiniams vartotojams, pokyčių.

UAB „Perlas energija“ vartotojui sąskaitose pritaikė pasiūlyme nurodytas galutines elektros energijos kainas, pagrįstai įvertinusi ir pakoregavusi jas pagal valstybės reguliuojamų galutinės elektros energijos kainos dedamųjų pokytį ir vartotojas UAB „Perlas energija“ nėra permokėjęs už suvartotą elektros energiją. VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimą kaip nepagrįstą.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.​