Įeiti
Publikuota: 2022-11-04. Atnaujinta: 2022-11-04

VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą su UAB „Enefit“ dėl sąskaitų už elektros energiją


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Enefit“ dėl sąskaitų už elektros energiją, apskaičiuotų neatsižvelgiant į tai, jog vartotojui buvo įrengta automatizuota elektros apskaita.

Vartotojas nurodė, kad jam objekte, 2022 m. birželio mėn. antroje pusėje buvo įrengta automatizuota elektros energijos apskaita, tačiau UAB „Enefit“ šio objekto elektros energijos suvartojimą apskaitė taikydama skaičiavimo metodą, skirtą neautomatizuotai elektros energijos apskaitai, motyvuodama tuo, kad skirstymo operatorius likutinio grafiko koeficientus pateikia visam mėnesiui. Vartotojas prašė įpareigoti įmonę atlikti objekte suvartotos elektros energijos kiekio perskaičiavimą už 2022 m. birželio mėn.

UAB „Enefit“ nurodė, kad vartotojams, kuriems nėra įrengta automatizuota duomenų nuskaitymo apskaita, bendras suvartotas mėnesio elektros energijos kiekis buvo paskirstomas pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus pateiktus netolygumo koeficientus viso mėnesio valandomis, nepriklausomai nuo to, nuo kurios ar iki kurios mėnesio dienos buvo fiksuojamas suvartotas elektros energijos kiekis.

Įvertinusi ginčo aplinkybes ir operatoriaus pateikus paaiškinimus dėl netolygumo koeficiento taikymo, VERT nutarė, kad UAB „Enefit“ pozicija, jog nėra įmanoma apskaičiuoti vartotojo objekte iki 2022 m. birželio mėn. antros pusės neautomatizuotos apskaitos prietaiso užfiksuoto elektros energijos kiekio pavalandžiui kitu būdu, negu įmonės pritaikytu šiuo atveju, yra neteisinga.

Kaip nurodė skirstomųjų tinklų operatorius, techniškai yra įmanomi individualizuoti sprendimai tais atvejais, kuomet dalis dalį konkretaus mėnesio, vartotojui elektros energijos kiekis buvo apskaitomas neautomatizuotu apskaitos prietaisu, o dalį to paties mėnesio – automatizuotu apskaitos prietaisu, tačiau UAB „Enefit“ tektų perskaičiuoti operatoriaus skelbiamus netolygumo koeficientus ne viso 2022 m. birželio mėnesio laikotarpiui, o šiuo atveju aktualiam laikotarpiui, t. y. iki kurio objekte buvo  įrengta neautomatizuota elektros apskaita.

VERT nutarė, jog vartotojo skundas pagrįstas ir įpareigojo UAB „Enefit“ atlikti objekte suvartotos elektros energijos kiekio perskaičiavimą už 2022 m. birželio mėn.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.