Įeiti
Publikuota: 2022-11-04. Atnaujinta: 2022-11-04

Ar įmonė privalo pateikti sutarties nutraukimo kainą vartotojui, jei sutartis dar galioja?Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Elektrum Lietuva“ ginčą dėl gamtinių dujų pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties, vartotojo reikalavimus  atmetė kaip nepagrįstus.

Vartotojas VERT nurodė, kad įmonė nepagrįstai ir vienašališkai pakeitė su vartotoju sudarytą gamtinių dujų pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį ir nepagrįstai atsisako teikti vartotojui informaciją apie tai, kokio dydžio sąskaita vartotojui būtų suskaičiuota, jeigu vartotojas nebenaudotų gamtinių dujų.

VERT nustatė, kad vartotojas gavo iš įmonės pasiūlymą dėl sutarties pakeitimo ir partęsimo, tačiau per 14 kalendorinių dienų nuo siūlymo gavimo dienos, kaip numato teisės aktai, neinformavo įmonės apie tai, kad su pratęsimu nesutinka. Dėl to sutartis su įmonės pasiūlytomis sąlygomis buvo pratęsta pagrįstai. VERT konstatavo, kad šiuo atveju nėra teisinio pagrindo įpareigoti įmonę suskaičiuoti gamtinių dujų pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties nutraukimo kainą.

​Pastebėtina, kad sutartis numato pareigą įmonei išrašyti mokėjimo dokumentus už per ataskaitinį laikotarpį realiai suvartotą gamtinių dujų kiekį ir suteiktas paslaugas, tačiau nenumato pareigos atlikti skaičiavimų, kurie nėra susiję su atsiskaitymu už jau suteiktas paslaugas. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad įmonė pateikė VERT detalų sutarties nutraukimo mokesčio apskaičiavimą, kuris kartu su visais įmonės dokumentais buvo pateiktas susipažinti vartotojo atstovui, vartotojo reikalavimas įpareigoti įmonę pateikti gamtinių dujų pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties nutraukimo kainos skaičiavimus laikytinas įgyvendintu.

 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.