Įeiti
Publikuota: 2022-11-03. Atnaujinta: 2022-11-03

VERT skelbia LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar LITGRID AB  nustatydama elektros energijos perdavimo paslaugos kainas ir tarifus nepažeidė kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų, ir ar nediskriminuojami vartotojai, pažeidimų nenustatė ir priėmė sprendimą paskelbti LITGRID AB valdybos sprendimu patvirtintas Elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką, galiosiančią nuo 2023 m. sausio 1 d.

Galiojančios ir galiosiančios nuo 2023 m. sausio 1 d. elektros energijos perdavimo paslaugos kainos

 

Eil. Nr.​​

 

Kainos pavadinimas

 

Mato vnt.

Kaina (be PVM)
330-110 kV įtampoje 35-6 kV įtampoje
Galiojančios nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.Siūloma nustatyti nuo 2023 m.
sausio 1 d.
Galiojančios nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.Siūloma nustatyti nuo 2023 m.
sausio 1 d.
1.Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina     
1.1.Perdavimo paslaugos kainact/kWh0,6830,651--
1.2.Papildomų paslaugų įsigijimo dedamojict/kWh1,7230,239--
2.Dvinaris tarifas     
2.1.Energijos dedamojict/kWh0,4590,5410,4950,707
2.2.Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui1,2080,5901,2410,623
3.Papildomų paslaugų įsigijimo dedamojiEUR/kW mėnesiui11,0521,34411,0521,344
4.Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,1600,5280,1600,528
5.Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,0800,2640,0800,264
6.Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalysct/kWh0,12*0,12--

 

LITGRID AB planuojamos 2023 m. konsoliduotos pajamos iš elektros energijos perdavimo paslaugos sudarytų 98,11 mln. Eur: iš jų pajamos už papildomų paslaugų įsigijimo dedamąją – 27,11 mln. EUR, o dėl kainos viršutinės ribos patvirtintas 2023 metams leistinas perdavimo paslaugos pajamų lygis – 71,01 mln. EUR.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-31 posėdžio medžiaga galite ČIA.​