Įeiti
Publikuota: 2022-10-26. Atnaujinta: 2022-10-26

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl viešojo konsultavimosi taisykliųValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2022 m. lapkričio 9 d.

Siūlomi pakeitimai:

​1. Suinteresuoti asmenys pastabas bei pasiūlymus dėl ūkio subjekto teisės akto projekto teiktų tiesiogiai teisės akto projektą parengusiam ūkio subjektui; VERT ir toliau ūkio subjektų teisės aktų projektus skelbtų tik VERT interneto svetainėje; VERT paliekama teisė skelbti ūkio subjektų parengtas taisykles ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

2.      Nustatomi viešosios konsultacijos terminai:

  • įprastas konsultacijos terminas – ne trumpesnis nei 10 darbo dienų;
  • terminas, kai teikiami dideli (10 ar daugiau puslapių) ir sudėtingi teisės aktų projektai (lieka galimybė konsultacijas vykdyti skubos tvarka numatant trumpesnius terminus ‒  ne trumpesnis nei 12 darbo dienų;
  •  nustatomas terminas, kada ūkio subjektai turi VERT pateikti dokumentus viešajai konsultacijai paskelbti:  60 kalendorinių dienų iki numatomo teisės akto įsigaliojimo – įprastas konsultacijos terminas; 10 darbo dienų iki numatytos viešosios konsultacijos paskelbimo datos, kai dėl nenumatytų aplinkybių teisės akto projektas turi būti paskelbtas viešajai konsultacijai nedelsiant.

3.      Nustatoma, kad per 30 dienų nuo viešosios konsultacijos pabaigos ūkio subjektas turi pateikti pagal pateiktas pastabas patikslintą projektą.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270..

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".