Įeiti
Publikuota: 2022-10-26. Atnaujinta: 2022-10-26

Atidėtas Baltijos-Suomijos gamtinių dujų rinkos sujungimas


​Nuo 2020 m. sausio 1 d. pradėjo veikti bendra Suomijos, Estijos ir Latvijos gamtinių dujų perdavimo tarifų zona. Siekiant pasinaudoti visais esamos ir būsimos infrastruktūros privalumais bei didinti konkurenciją integruojant nacionalines rinkas, 2020 m. pradžioje Estijos, Su​omijos, Latvijos ir Lietuvos energetikos ministerijos, nacionalinės reguliavimo institucijos bei gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai susitarė dėl veiksmų plano, numatančio Baltijos-Suomijos regioninės dujų rinkos integracijos procesą ir bendro tarifo įleidimo taškuose taikymą nuo 2023 m. spalio 1 d.

Tačiau 2022 m. pasikeitusi geopolitinė situacija lėmė esminius gamtinių dujų rinkos pokyčius, dėl kurių intersisteminio kompensavimo (ITC) mechanizmas, sukurtas remiantis kitomis prielaidomis apie rinkos funkcionavimą, nebeatitinka esamos situacijos ir gali neteikti naudos visoms dalyvaujančioms šalims.

Atsižvelgdami į tai, 2022 m. spalio 12 d. Baltijos-Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų pirmininkai sutarė atidėti Baltijos-Suomijos gamtinių dujų rinkos sujungimą, numatydami, kad sujungimas gali įvykti ne anksčiau kaip 2024 m. spalio mėnesį.

Baltijos-Suomijos nacionalinės reguliavimo institucijos ir dujų perdavimo sistemos operatoriai ir toliau tvirtai remia regioninės rinkos kūrimą ir darbas, siekiant šio ambicingo tikslo, bus tęsiamas stabilizavusis situacijai rinkoje. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir toliau teiks informaciją apie regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo raidą.

Daugiau informacijos galite rasti bendrame nacionalinių reguliavimo institucijų pranešime​.