Įeiti
Publikuota: 2022-10-25. Atnaujinta: 2022-10-25

Viešoji konsultacija dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos ir neatgautos elektros energijos kainos skaičiavimo metodikos


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (V​ERT) viešajai konsultacijai skelbia Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos ir neatgautos elektros energijos kainos skaičiavimo metodikos projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. lapkričio 4 d.

Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio pakeitimus, pagal kuriuos:

1. VERT kompetencijai palikta nustatyti tik buitinių gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainas;

2. Pakeisti naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų nustatymo variantai, t. y. šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad VERT tvirtina šias buitinių gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainas:

1) mokamą už 1 kWh iš skirstomųjų tinklų atgauto elektros energijos kiekio;

2) mokamą už 1 kW elektrinės leistinos generuoti galios;

3) išreikštą elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio;

4) prilygintą pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui (šio punkto redakcija įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.).

3. Pakeistas kaupimo laikotarpis (vietoje vienų metų nustatytas dvejų metų laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.).

Atsižvelgiant į tai siūloma pakeisti keičiamu VERT nutarimu patvirtintą Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos ir neatgautos elektros energijos kainos skaičiavimo metodiką ‒ keičiant daugiau nei pusę metodikos punktų, siūloma ją išdėstyti nauja redakcija.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuojant naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą yra vertinama jau patirta skirstomųjų elektros tinklų operatorių (STO) nauda, taip pat į tai, kad STO yra įpareigoti pasibaigus kaupimo laikotarpiui apskaičiuoti neatgautos elektros energijos kainą, kuria gaminantiems vartotojams garantinio tiekimo atveju STO kompensuojama už neatgautos elektros energijos kiekį, neviršijantį 5 proc. į tinklus patiektos elektros energijos, siūloma šią kainą naudoti ir apskaičiuojant STO gaunamą naudą, atitinkamai patikslinant metodiką. Taip pat siūloma tikslinti ir nustatyti, kad STO naudai apskaičiuoti būtų naudojama ne ateinantiems metams nustatyta perdavimo paslaugų ir skirstymo vidutinės įtampos tinkluose paslaugos kaina, o kaupimo laikotarpio pabaigoje galiojančios šių paslaugų kainos.

⁎⁎⁎⁎⁎

· Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

·  Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

·  Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos"

 

 

​