Įeiti
Publikuota: 2022-10-25. Atnaujinta: 2022-10-25

VERT išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ dėl mokesčių už elektros energijąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ dėl mokesčių už elektros energiją.

Vartotojui savitarnos portale su UAB „Ignitis“ sudarant nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartį ir plano „Išmanus“ aprašyme buvo nurodoma, kad elektros tiekimo paslaugos kaina bus lygi vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio „Nord Pool“ elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, prie jos pridedant PVM ir pastovią tiekimo paslaugos kainos dedamąją. Taip pat vartotojui atsiųstame pranešime apie valstybės reguliuojamos elektros kainos dydžio pasikeitimą UAB „Ignitis“ patvirtino, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. bus taikomas planas „Išmanus“, kurio tiekimo paslaugos kaina keičiasi kas mėnesį ir yra lygi vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio „Nord Pool“ elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, prie jos pridedant PVM ir pastovią tiekimo paslaugos kainos dedamąją.

Gavęs sąskaitą už 2022 m. liepos mėnesį suvartotą elektros energiją, vartotojas pastebėjo, kad elektros energijos kaina yra apskaičiuota ne pagal praėjusio laikotarpio „Nord Pool“, o pagal einamojo laikotarpio „Nord Pool“ elektros energijos biržos kainą LT zonoje, t. y. ženkliai brangiau ir ne taip, kaip buvo nurodoma plano aprašyme.

Vartotojas prašė įpareigoti UAB „Ignitis“ laikytis sudarant sutartį plano aprašyme pateiktų sąlygų, perskaičiuoti už liepos ir rugpjūčio mėn. suvartotą elektros energiją pateiktas sąskaitas bei kompensuoti už 2 mėnesius susidariusią permoką.

Vartotojas ir įmonė sudarytoje sutartyje susitarė, kad tiekimo paslaugos kaina bus nustatoma vadovaujantis ataskaitinio laikotarpio „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainos zonos vidutine kaina su PVM. Ataskaitinis laikotarpis yra konkretus kalendorinis mėnuo, per kurį vartotojas vartojo elektros energiją ir už kurį įmonė sąskaitą pateikia iki poataskaitinio mėnesio dešimtos kalendorinės dienos. Poataskaitinis mėnuo laikytinas einamuoju mėnesiu. Šio mėnesio atžvilgiu ataskaitinis laikotarpis (mėnuo) gali būti laikomas praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (mėnesiu).

Vartotojui pirma sąskaita išrašyta už 2022 m. liepos mėnesį suvartotą elektros energiją, o antra sąskaita – už 2022 m. rugpjūčio mėnesį suvartotą elektros energiją. Atitinkamai, ataskaitinis laikotarpis pirmos sąskaitos atžvilgiu yra 2022 m. liepos mėnuo, o antros sąskaitos atžvilgiu – rugpjūčio mėnuo.

UAB „Ignitis“, nustatydamas elektros energijos, kaip produkto, kainą už 2022 m. liepos mėnesį suvartotą elektros energiją, turėjo taikyti vidutinę „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainos zonos liepos mėnesio vidutinę kainą, o už 2022 m. rugpjūčio mėnesį suvartotą elektros energiją turėjo taikyti „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainos zonos rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą.

VERT nustatė, jog įmonė, nustatydama vartotojui taikytiną elektros energijos, kaip produkto, kainą 2022 m. liepos, rugpjūčio mėnesiais, taikė aukščiau paminėtas „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainos zonos liepos ir rugpjūčio mėnesių vidutines kainas.

UAB „Ignitis“ teisingai nustatė tiekimo paslaugos kainas už vartotojo suvartotą elektros energiją 2022 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais. VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimą laikytis sudarant sutartį plano aprašyme pateiktų sąlygų, perskaičiuoti už liepos ir rugpjūčio mėn. suvartotą elektros energiją pateiktas sąskaitas bei kompensuoti už 2 mėnesius susidariusią permoką, kaip nepagrįstą.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.