Įeiti
Publikuota: 2022-10-24. Atnaujinta: 2022-10-24

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. lapkričio 7 d.

Projekto tikslas – papildyti aprašą nuostatomis, susijusiomis su duomenų apie gamtinių dujų tiekimo įmonės patirtas faktines gamtinių dujų įsigijimo sąnaudas gamtinių dujų tiekimo kainos dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu bei gautus gamtinių dujų tiekimo kainos dalinio kompensavimo lėšų dydžius pateikimu.

Projektu numatomi pakeitimai:

  • Numatyta, kad gamtinių dujų tiekimo įmonės privalo VERT pateikti informaciją apie gamtinių dujų įsigijimo kainas, buitiniams vartotojams patiektus kiekius bei gautas lėšas, gamtinių dujų tiekimo kainos daliniam kompensavimui ir papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos buitiniams vartotojams kompensavimui.

  • Aprašas patikslintas, numatant atvejus, kuomet finansinės-investicinės veiklos sąnaudas nėra draudžiama priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams.

⁎⁎⁎⁎⁎

·         Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

·         Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

·         Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos"

 

​