Įeiti
Publikuota: 2022-10-24. Atnaujinta: 2022-10-24

VERT paskelbė 2021 m. šilumos sektoriaus lyginamuosius rodiklius


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino ir skelbia 2021 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamuosius rodiklius. Taip pat skelbia 2021 m. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų be metrologinės patikros ir nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklose lyginamuosius rodiklius.

 

2021 m. Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų veiklų lyginamieji rodikliai

 ​A pogrupisB pogrupis
Technologiniai rodikliai:
 Lyginamosios kuro sąnaudos (kgne/MWh)
I grupė93,52288,687
II grupė-96,188
III grupė93,46694,498
IV grupė101,15592,634
V grupė104,14998,001
Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (MWh/MWh)
I grupė1,0881,031
II grupė-1,119
III grupė1,0871,099
IV grupė1,1761,077
V grupė1,2111,140
Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)
I grupė16,23313,803
II grupė-14,126
III grupė5,7319,836
IV grupė13,52112,619
V grupė13,54712,970
Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)
I grupė2,527
II grupė7,019
III grupė5,836
IV grupė6,773
V grupė3,895
Vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms (m3/MWh)
I grupė0,2570,097
II grupė-0,050
III grupė0,0060,040
IV grupė0,0320,022
V grupė0,0250,016
Vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m3/kms)
I grupė103,374
II grupė110,820
III grupė57,635
IV grupė56,011
V grupė23,823
Darbo našumo rodikliai:
Šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (MW/darb.)
I grupė7,4163,731
II grupė-2,101
III grupė1,7461,746
IV grupė1,6901,474
V grupė1,5570,865
Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam šilumos perdavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (kms/darb.)             
I grupė5,351
II grupė5,420
III grupė4,542
IV grupė4,277
V grupė3,915
Šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vart./darb.)                    
I grupė3 620,974
II grupė3 479,912
III grupė2 842,384
IV grupė2 124,443
V grupė1 532,935
Šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.)               
I grupė6,451
II grupė3,989
III grupė4,550
IV grupė4,630
V grupė4,705
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW)
I grupė2 046,3771 490,762
II grupė-2 588,920
III grupė3 923,4504 665,136
IV grupė1 771,9962 967,834
V grupė1 979,1624 099,465
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms)
I grupė874,199
II grupė1 145,592
III grupė1 198,335
IV grupė911,222
V grupė764,673
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui (Eur/vart.)             
I grupė0,370
II grupė0,229
III grupė0,330
IV grupė0,422
V grupė0,155
Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW)                  
I grupė508,981473,930
II grupė-1 086,077
III grupė952,3441 258,459
IV grupė453,2791 358,556
V grupė605,2872 716,444
Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms)            
I grupė401,993
II grupė505,987
III grupė426,147
IV grupė552,632
V grupė676,611
Kitos pastoviosios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui (Eur/vart.)                  
I grupė2,862
II grupė4,194
III grupė3,231
IV grupė3,241
V grupė3,434
KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:
Darbo našumo rodikliai:
Karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam karšto vandens tiekimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vart./darb.)            
I grupė9 571,073
II grupė7 376,906
III grupė3 288,323
IV grupė3 082,936
V grupė1 646,984
Karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.)               
I grupė11,769
II grupė11,678
III grupė8,009
IV grupė6,355
V grupė8,073
Kiti rodikliai:
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens (Eur/m3)             
I grupė0,007
II grupė0,062
III grupė0,031
IV grupė0,019
V grupė0,020
Kitos pastoviosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens (Eur/m3)                    
I grupė0,028
II grupė0,110
III grupė0,046
IV grupė0,063
V grupė0,072
ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:
Darbo našumo rodikliai:
Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vnt./darb.)
I grupė10 876,296
II grupė5 734,738
III grupė3 701,120
IV grupė4 144,962
V grupė3 404,326
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.)
I grupė10,091
II grupė10,360
III grupė7,402
IV grupė7,993
V grupė6,551
Kiti rodikliai:
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Eur/vnt.)
I grupė0,481
II grupė0,563
III grupė0,498
IV grupė0,203
V grupė0,108
Kitos pastoviosios sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų (toliau – AKVAP ) aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujamam AKVAP (Eur/vnt.)     
lI grupė0,275
II grupė0,340
III grupė0,439
IV grupė0,476
V grupė0,197

 

2021 m. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų be metrologinės patikros ir nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklose lyginamieji rodikliai

 ​​A pogrupisB pogrupis
ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR MAŽMENINIO APTARNAVIMO LYGINAMIEJI RODIKLIAI:
Kiti rodikliai:
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW)
I grupė2 014,7261 490,728
II grupė-2 575,391
III grupė3 922,1984 606,546
IV grupė1 718,8122 945,788
V grupė1 890,7324 068,141
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms)
I grupė724,652
II grupė742,956
III grupė911,981
IV grupė739,838
V grupė630,654
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam vartotojui (Eur/vart.)
I grupė0,370
II grupė0,229
III grupė0,330
IV grupė0,422
V grupė0,155
KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI
Kiti rodikliai:
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens (Eur/m3)       
I grupė0,004
II grupė 0,059
III grupė0,006
IV grupė0,015
V grupė0,020
ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:
Kiti rodikliai:
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Eur/vnt.)
I grupė0,239
II grupė 0,563
III grupė0,491
IV grupė0,201
V grupė0,108

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-24 posėdžio medžiaga galite ČIA

 

​