Įeiti
Publikuota: 2022-10-18. Atnaujinta: 2022-10-18

VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą su ESO dėl prijungimo prie elektros tinklųValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl vartotojui priskirto trumpiausio geometrinio atstumo pagrįstumo.

Vartotojas nurodė, kad VERT, anksčiau išnagrinėjusi jo prašymą, tenkino reikalavimus ir įpareigojo ESO iš naujo apskaičiuoti prijungimo įmoką, įvertinus tai, kad tinklų rekonstrukcijos darbai, kurie yra būtini siekiant užtikrinti esamiems vartotojams tiekiamos elektros energijos kokybę, turėtų būti vykdomi ESO lėšomis. Vartotojas nurodė, kad nors ESO ir patikslino prijungimo sąlygas, jam į apmokestinamą atstumą vis tiek buvo įtraukta esamos oro linijos rekonstrukcija, o taip pat ESO netiksliai apskaičiavo atstumą iki apskaitos įrengimo vietos.

Vartotojas prašė VERT įvertinti, ar ESO pagrįstai priskyrė oro linijos rekonstrukcijos darbus, ir paaiškėjus, kad priskirta nepagrįstai, įpareigoti įmonę perskaičiuoti prijungimo įmoką ir grąžinti permoką, taip pat įpareigoti ESO grąžinti vartotojui permoką, susidariusią už atstumą nuo oro linijos atramos iki apskaitos spintos įrengimo vietos.

VERT nustatė, kad ESO, atlikusi elektros tinklo matavimus ir pakartotinai įvertinusi elektros tinklo techninius parametrus nustatė, kad tiekiamos elektros kokybė neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl priėmė sprendimą savo lėšomis pagal investicinį projektą atlikti elektros tinklų plėtrą, tačiau vartotojui taip pat buvo priskirta apmokėti dalinis geometrinis atstumas už esamo tinklo plėtrą.

Įvertinus ESO pakoreguotas prijungimo sąlygas ir numatytą sprendimą dėl tinklo plėtros atlikimo įmonės lėšomis, ESO sprendimas dėl vartotojui priskirto apmokėti rekonstruojamo tinklo atstumo, neatitinka teisės aktų reglamentavimo, numatančio įmonės pareigą projektuojant elektros inžinerinius tinklus įvertinti elektros energetikos sistemos ne mažiau kaip 10 metų plėtros perspektyvas, racionalų esamų ir įrengiamų kitų įtampų elektros tinklų sistemų derinimą. Vartotojui į prijungimo sąlygas įtraukta tinklo rekonstrukcija turėjo būti atlikta kartu su ESO investiciniu projektu.

VERT nutarė įpareigoti įmonę iš naujo perskaičiuoti vartotojui prijungimo įmoką, neįtraukiant į ją sąnaudų, susijusių su esamos oro linijos rekonstrukcija.

VERT įpareigojo ESO per 30 dienų informuoti VERT ir vartotoją apie šio nutarimo vykdymo rezultatus.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.​