Įeiti
Publikuota: 2022-10-17. Atnaujinta: 2022-10-17

Didmeninių elektros energijos kainų palyginimas
2022 m. rugsėjo mėnesį vidutinė elektros kaina Lietuvos prekybos zonoje kitos paros prekybos rinkoje (angl. day-ahead) buvo 359,68 Eur/MWh. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, susiformavo 25,1 proc. mažesnė kaina (2022 m. rugpjūčio mėnesį kainos vidurkis buvo 480,39 Eur/MWh). Daugiau duomenų ir interaktyvių grafikų galite rasti čia, „Power BI“ platformoje.

Elektros kainos pokytį lėmė:

  • sumažėjęs elektros energijos vartojimas;
  • padidėjęs vėjo generuojamos elektros energijos kiekis;
  • sumažėjusi didmeninė gamtinių dujų kaina.

​​

 
​​

Latvijoje rugsėjo elektros kaina siekė 350,99 Eur/MWh, Estijoje 228,93 Eur/MWh, Švedijos SE4 kainų zonoje 224,46 Eur/MWh. Ataskaitinį mėnesį aukščiausia vidutinė paros kaina Lietuvoje fiksuota rugsėjo 1 d. ir siekė 555,97 Eur/MWh.

 Lietuvos rugsėjo mėnesių vidutinė kaina 2019—2021 m. laikotarpiu siekė apie 59,5 Eur/MWh, o 2022 m. rugsėjo mėn. elektros kaina pasiekė 359,68 Eur/MWh, t. y. 6 kartus aukštesnė už vidurkį.

Gamyba ir vartojimas

Rugsėjį vidutinė nacionalinė elektros generacija mažėjo. Palyginus su rugpjūčio mėnesio duomenimis, nacionalinė gamyba vidutiniškai sumažėjo 23,96 proc. ‒ rugsėjį pagaminta 294,91 GWh, o rugpjūtį nacionalinė generacija siekė vidutiniškai 387,85 GWh. Elektros energijos suvartojimas 2022 m. rugsėjo mėn. ir siekė 896,31 GWh. Rugpjūtį elektros suvartojimas siekė 1008,7 GWh, t. y. rugsėjį suvartojimas mažėjo 11 proc.

 
​​

Rugsėjį vėjo elektrinių generuotos elektros energijos kiekis didėjo 28 proc. ‒ rugsėjį sugeneruota 92,01 GWh, rugpjūtį ‒ 92,01 GWh, šiluminių elektrinių elektros energijos gamyba taip pat ženkliai sumažėjo, t. y. 40 proc. (rugsėjį sugeneruota 74,63 GWh, rugpjūtį ‒ 123,46 GWh). Saulės elektrinių gamyba mažėjo 44 proc. ‒ rugsėjį saulės elektrinės sugeneravo 34,58 GWh, rugpjūtį ‒ 53,28 GWh. Hidroelektrinių gamyba mažėjo 14 proc. ir siekė 56,16 GWh (rugpjūtį ‒ 65,57 GWh).

Skirtumas tarp didžiausios vidutinės paros valandos 19—20 val. kainos (536,36 Eur/MWh) ir mažiausios vidutinės paros valandos 03‒04 val. (CET laiku) kainos (223,83 Eur/MWh) yra 2,4 karto. Tokia tendencija suponuoja, kad vartotojai turėtų galimybę sutaupyti, keisdami savo vartojimo įpročius ‒ perkeldami savo vartojimą į kitus laikotarpius, pasitelkdami išmaniuosius skaitiklius bei kintamosios (dinaminės) kainos planus.

Kitos susijusios rinkos

Vidutinė gamtinių dujų kaina 2022 m. rugsėjo mėn. „GET Baltic“ biržoje siekė 213,55 Eur/MWh, palyginus su 2022 m. rugpjūčio mėn., vidutinė kaina sumažėjo 4 proc. (rugpjūčio mėn. kaina siekė 222,20 Eur/MWh).

Apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainos EEX biržoje 2022 m. rugsėjo mėn. pabaigoje siekė 66,78  Eur/tCO2e. Vidutinė ATL kaina EEX biržoje siekė 69,54 Eur/tCO2e. Lyginant su rugpjūčio mėn., ATL kaina vidutiniškai sumažėjo 21 proc. 2022 m. rugpjūtį vidutinė ATL kaina siekė 87,66 Eur/tCO2e.

​​

Ateities sandorių vertinimui naudojami dviejų tipų finansiniai produktai ‒ sisteminės „Nord Pool“ rinkos kainos produktai ENOFUTBL Q4-22 ir ENOFUTBL Q1-23 (angl. Nordic Electricity Base Quarter Future) ir dėl kainų skirtumo tarp sisteminės „Nord Pool“ rinkos kainos ir Latvijos elektros rinkos kainų zonos produktai SYRIGFUTBL Q4-22 ir SYRIGFUTBL Q1-23 (ang. Nordic EPAD Electricity Base Quarter Future). Vertinami šių finansinių produktų paros kainų indeksai (angl. Daily fix). Šių dviejų produktų paros kainų indeksų suma atspindi kainą Latvijos kainų zonoje produktų pristatymo laikotarpiui (2022 m. IV ketv. ir 2023 m. I ketv.).

Kadangi Latvijos ateities sandorių rinkos likvidumas yra mažas (nereprezentatyvus įvykdytų sandorių skaičius), naudojama teorinė produkto fiksuotos paros kainos vertė, kuri yra nustatoma operatoriaus (Nasdaq) numatyta tvarka.

2022 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarytų ateities sandorių kainos suma (ENOFUTBL Q4-22 + SYRIGFUTBL Q4-22), kuri atspindi didmeninės Latvijos kainų zonos kainą 2022 m. IV ketv., siekė 434,77 Eur/MWh. Atitinkamai dėl 2023 m. I ketv. pristatymo laikotarpio ateities sandorių kainos suma (ENOFUTBL Q1-23 + SYRIGFUTBL Q1-23) siekė  480,00 Eur/MWh.

Atsižvelgus į tai, jog elektros energijos kainų skirtumas Latvijos ir Lietuvos kainų zonos yra istoriškai sąlyginai mažas, panašios kainų tendencijos prognozuojamos ir Lietuvos kainų zonoje. Pažymėtina, kad šie sandoriai atspindi nagrinėtu laikotarpiu vyravusius rinkos dalyvių lūkesčius, kurie ateityje pasikeitus aplinkybėms gali ir kisti.