Įeiti
Publikuota: 2022-10-14. Atnaujinta: 2022-10-14

VERT suderino AB „Vilniaus šilumos tinklai“ investicijas


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2018-2020 metų investicijas, kurių bendra vertė 1,63 mln. Bendrovės investicijos 60 proc. finansuojamos paskolos, 40 proc. – bendrovės lėšomis.

Tarp įvykdytų VERT suderintų investicijų Bendrovė rekonstravo Grigiškių siurblinės įrenginius ir įrengė technologinių įrengimų valdymo sistemą. Investicijos metu buvo suprojektuota bei įrengta moderni nuotolinio-automatinio valdymo sistema, prie kurios buvo prijungti Grigiškių bei jungtinės siurblinių įrenginių (magistralinių sklendžių ir reguliavimo vožtuvų) vykdomieji mechanizmai. Investicija buvo atlikta tam, kad įrangos valdymas būtų automatiškas be budinčio personalo.

Tarp įvykdytų VERT suderintų investicijų Bendrovė rekonstravo E-3 vietinių šilumos tinklų schemą. Šiluma E-3 vietinių šilumos tinklų tiekiama gamybiniams pastatams, Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginiams UAB „Vilniaus vandenys“, UAB Lietemas, UAB KAEFER, UAB „Energesman“. Atliktos investicijos metu buvo užtikrintas patikimas ir nepertraukiamas šilumos tiekimas vartotojams, prijungtiems prie E-3 „vietinių“ šilumos tiekimo tinklų. Investicijos metu atlikto šilumos tiekimo schemos pakeitimo metu buvo nutiesta 200 mm diametro 469,2 m ilgio naujų šilumos tinklų ir išjungti 551,4 m pasenusių 1980 metų statybos šilumos tinklų. Dėl įvykdytos rekonstrukcijos metinis šilumos nuostolių šilumos perdavimo trasose sumažėjimas – 156 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams sumažėja ir kuro, elektros, vandens sąnaudos.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-14 posėdžio medžiaga galite ČIA.