Įeiti
Publikuota: 2022-10-14. Atnaujinta: 2022-10-14

VERT skelbia lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklius


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė ir skelbia geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 2021 metų vidutinius lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklius.

Lyginamieji rodikliai taikomi visiems ūkio subjektams, įgijusiems teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas.​


Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vienetas

I

grupė​

II

grupė

III

grupė

IV

grupė

V

grupė

1
2

3
45678
Elektros energijos sąnaudų rod​ikliai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1.Elektros energijos suvartojimas vandeniui išgauti ir pristatyti(kWh/m³)/ 100 m H2O

  

         0,411

 

0,438

 

0,535

 

0,458

 

0,563

2.Elektros energijos suvartojimas vandeniui paruošti

 

         kWh/m³

 

0,035

 

0,006

 

0,043

 

0,059

 

0,145

3.Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti
(kWh/m³)/ 100 m H2O

 

0,504

 

0,749

 

0,938

 

1,292

 

1,821

4.Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti
(MWh/ tonai)

 

0,623

 

1,157

 

1,650

 

2,246

 

2,435

Darbo užmokesčio sąnaudų rodikliai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
5.Darbo intensyvumo indeksas            koef.            2,207            2,271            3,348            5,066           4,283

 

6.

Darbo intensyvumo indeksas vandens gavyboje

 

koef.

 

9,266

 

4,190

 

3,333

 

6,847

 

6,876

 

7.

Darbo intensyvumo indeksas vandens ruošime

 

koef.

 

8,131

 

9,086

 

10,056

 

11,606

 

4,500

 

Eil. Nr.​RodikliaiMato vienetas

I

grupė

II

grupė

III

grupė

IV

grupė

V

grupė

 8.

Darbo intensyvumo​ indeksas vandens pristatyme

 

koef.

 

3,652

 

3,407

 

6,103

 

7,818

 

6,789

 9.

Darbo intensyvumo indeksas nuotekų surinkime

 

koef.

 

3,787

 

         4,332

 

4,062

 

4,688

 

3,829

10.Darbo intensyvumo indeksas nuotekų valyme           
            koef.
            
          4,186

         3,503

            5,689

            8,766

          9,311

 11.

Darbo intensyvumo indeksas dumblo tvarkyme

 

koef.

 

3,487

 

2,653

 

12,037

 

22,544

 

13,222

 

 12.

Darbo intensyvumo indeksas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje

 

 

koef.

 

 

2,672

 

 

2,329

 

 

2,003

 

 

1,774

 

 

1,445

 

 13.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens gavybos darbuotojui per metus

 

 

tūkst. Eur

 

 

0,362

 

 

0,200

 

 

0,278

 

 

0,273

 

 

0,163

 

 14.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens ruošimo darbuotojui per metus

 

 

tūkst. Eur

 

 

0,232

 

 

0,112

 

 

0,264

 

 

0,120

 

 

0,217

 

 15.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens pristatymo darbuotojui per metus

 

 

tūkst. Eur

 

 

0,537

 

 

0,423

 

 

0,303

 

 

0,333

 

 

0,214

 

 16.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam nuotekų surinkimo darbuotojui per metus

 

 

tūkst. Eur

 

 

0,962

 

 

0,358

 

 

0,227

 

 

0,202

 

 

0,184

 

 17.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam nuotekų valymo darbuotojui per metus

 

 

tūkst. Eur

 

 

1,061

 

 

0,501

 

 

0,177

 

 

0,161

 

 

0,252

 

 

 18.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojui per metus

 

 

 

tūkst. Eur

 

 

 

0,651

 

 

 

0,111

 

 

 

0,228

 

 

 

0,167

 

 

 

0,122

 

Nr. Mato vienetas I grupė II grupėIII grupėIV grupėV grupė

19.

Normatyvinių pagrindinės veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis 1 administracijos darbuotojui

 

           sk.

 

           13,747

 

       19,050

 

          23,635

 

       25,636

 

      21,540

20.Vidutinis 1 darbuotojo darbo užmokestis
           Eur

          1668,811

        1471,730

         1247,141

         1181,759

         1178,088
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų rodikliai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
21.Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui

 

 

 

tūkst. Eur

 

 

 

0,079

 

 

 

0,106

 

 

 

0,078

 

 

 

0,043

 

 

 

0,037

22.Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai

 

 

 

tūkst. Eur

 

 

 

0,065

 

 

 

0,033

 

 

 

0,043

 

 

 

0,035

 

 

 

0,081

23.Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais

 

 

 

tūkst. Eur

 

 

 

0,041

 

 

 

0,079

 

 

 

0,089

 

 

 

0,073

 

 

 

0,055

24.Nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais

 

 

tūkst. E​ur

 

 

0,034

 

 

0,042

 

 

0,035

 

 

0,030

 

 

0,028

25.Nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai

 

       tūkst. Eur

 

          0,089

 

            0,111

 

            0,126

 

           0,138

 

           0,068

 

 Eil nr.​
 Rodikliai
Mato
vienetas
I grupėII grupėIII grupėIV grupėV grupė
Remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai ​ ​
​ ​ ​ ​ ​
26.
Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui

 

 tūkst. Eur

 

          0,088

 

          0,079

 

             0,057

 

            0,035

 

             0,034

27.Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai

 

 tūkst. Eur

 

             0,070

 

              0,037

 

             0,031

 

             0,041

 

          0,075

28.Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais

 

 tūkst. Eur

 

            0,022

 

             0,037

 

             0,025

 

            0,006

 

          0,010

29.Nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais

 

tūkst. Eur

 

            0,079

 

             0,036

 

            0,015

 

             0,013

 

             0,021

30.Nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai

 

tūkst. Eur

 

        0,106

 

            0,071

 

           0,028

 

           0,063

 

              0,037

​ 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-14 posėdžio medžiaga galite ČIA