Įeiti
Publikuota: 2022-10-14. Atnaujinta: 2022-10-14

VERT priėmė sprendimus, vykdant kompensacijų panaudojimo priežiūrą elektros energetikos sektoriuje


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimui, kuriuo buvo siekiama papildyti Informacijos teikimo taisykles nuostatomis, susijusiomis su duomenų apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų patirtas faktines elektros energijos įsigijimo sąnaudas ir su jomis susijusia​s sąnaudas elektros energijos tiekimo kainos dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu bei gautus elektros energijos tiekimo kainos dalinio kompensavimo lėšų dydžius pateikimu, kuriais remiantis VERT galėtų įsitikinti, kad minėti tiekėjai nepiktnaudžiauja elektros energijos buitiniams vartotojams taikoma elektros energijos tiekimo kainodara.  

Esminis pakeitimas: visuomeninio elektros tiekimo leidimą turintis Ūkio subjektas, kuriam per ataskaitinį laikotarpį buvo išmokėtos lėšos, skirtos elektros energijos tiekimo kainos, susijusios su elektros energijos įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimui ir tik už tuos ataskaitinius laikotarpius, kai buvo taikomas dalinis valstybės kompensavimas vartotojams už elektros energiją, privalo VERT per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateikti kiekvieno ataskaitinio mėnesio informaciją apie objektų, kuriems per kalendorinį mėnesį taikyti didesni kaip 24 ct/kWh su PVM fiksuoti, kintami ir su biržos kaina susieti elektros energijos tarifai, skaičių, vidutines elektros energijos įsigijimo kainas, buitinių vartotojų poreikiams patiektos elektros energijos kiekius, kuriems taikytas didesnis kaip 24 ct/kWh su PVM tarifas bei gautų lėšų, skirtų elektros energijos tiekimo kainos, susijusios su elektros energijos įsigijimo sąnaudomis, daliniam kompensavimui, dydžius.

Išsamiai susipažinti su VERT  2022-10-14 posėdžio medžiaga galite ČIA.

​