Įeiti
Publikuota: 2022-10-10. Atnaujinta: 2022-10-10

VERT: perleidus objektą kitam savininkui patariame kuo anksčiau kreiptis į elektros tiekėjąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Ignitis“ ginčą dėl galimai neteisingai suskaičiuotos sąskaitos už suvartotą elektros energiją, konstatavo, kad įmonė pagrįstai reikalauja vartotojo atsiskaityti už perskaičiuotą suvartotą elektros energijos kiekį.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad vartotojas kartu su kitu bendraturčiu, įsigiję objektą, užfiksavo elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Dėl elektros energijos tiekimo sutarties sudarymo į UAB „Ignitis“ vartotojas kreipėsi tik praėjus metams nuo objekto įsigijimo dienos. Iki tol už suvartotą elektros energiją (garantinį tiekimą) su AB „Elektros skirstymo operatorius“ (ESO) vartotojas atsiskaitydavo naudodamasis buvusio objekto savininko kliento kodu. Mokėjimo kvitų, patvirtinančių, kad būtent vartotojas kaip naujas objekto savininkas atliko mokėjimus už suvartotą elektros energiją įmokų surinkimo vietose, neišsaugojo ir neturi galimybės pateikti.

Už garantinį tiekimą ESO apskaičiavo permoką, kurią susigrąžinti paragino buvusį objekto savininką, nes naudojantis jo kliento kodu buvo atliekami mokėjimai įmokų surinkimo vietose. Pagal ESO pateiktą suvartotos elektros energijos kiekio perskaičiavimą UAB “Ignitis" išrašė vartotojui sąskaitą, pritaikiusi sąskaitos išrašymo laikotarpiu galiojusią tiekimo kainą.

Vartotojas dėl šios situacijos kreipėsi į UAB “Ignitis" ir ši sutiko įskaityti iš vartotojo banko sąskaitos atliktus ​mokėjimus, dėl ko mokėtina suma sumažėjo, tačiau vis tiek liko nepriemoka, už kurią įmonei vartotojas turi pareigą atsiskaityta.

Pažymėtina, kad VERT vartojimo ginčus nagrinėja tik pagal šalių jai pateiktus rašytinius ar daiktinius įrodymus, tačiau VERT nėra suteikti įgaliojimai, nagrinėjant ginčus, kreiptis į kitus subjektus ir prašyti pateikti įrodymus, galinčius turėti reikšmės vartojimo ginčo nagrinėjimo rezultatui. Atsižvelgdama į tai, VERT konstatavo, kad pagal pateiktus įrodymus nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti, kuris asmuo – buvęs ar naujas objekto savininkas –  atliko mokėjimus įmokų surinkimo vietose pagal ESO išrašytus mokėjimo dokumentus už garantinį elektros tiekimą. Dėl reikalavimo užskaityti galimai vartotojo atliktus mokėjimus jis turėtų kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, kadangi tik teismas turi teisę prašyti kitų asmenų pateikti įrodymus.

VERT vartojimo ginčus nagrinėja vadovaudamasi Ginčų taisyklėmis ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, tačiau nei vienas iš šių teisės aktų neįtvirtina VERT teisės įpareigoti įmonę sustabdyti veiksmų, susijusių su vartojimo ginčo dalyku, vykdymą. Todėl vartotojo prašymas sustabdyti skolos išieškojimą iki bus išspręstas vartojimo ginčas, negali būti patenkintas.

 

​Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA