Įeiti
Publikuota: 2022-10-10. Atnaujinta: 2022-10-10

Už susidariusią nepriemoką vartotojas turi pareigą sumokėti


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Ignitis“ ginčą dėl įmonės veiksmų teisėtumo, konstatavo, kad įmonė teisėtai ir pagrįstai išrašė vartotojui sąskaitas, ir atmetė vartotojo reikalavimą įpareigoti įmonę grąžinti susidariusią permoką už suvartotą elektros energiją.

​Vartotojas VERT nurodė, kad su įmone yra sudaręs neterminuotą elektros energijos tiekimo sutartį dviem jam priklausantiems objektams. Per UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ sistemą vartotojas deklaruoja abiejų apskaitos prietaisų rodmenis atskirai, tačiau įmonės atsiųstose sąskaitose neatsispindi faktinis elektros energijos suvartojimas, todėl vartotojas negali nustatyti susidariusio įsiskolinimo aplinkybių ir įtaria, kad įmonė išrašė neteisingas sąskaitas. Prašo grąžinti susidariusią permoką.

Įmonė VERT paaiškino, kad vartotojas laiku neatsiskaitė už abiejuose objektuose suvartotą elektros energiją, todėl susidarė įsiskolinimas. Vartotojui teikiamose sąskaitose įmokos nėra priskiriamos atskirai konkrečiam objektui, už suteiktas paslaugas mokama bendrai (detalizuojamos tiktai mokėtinos sumos už kiekviename objekte atitinkamu laikotarpiu suvartotą elektros energiją). Be to, vartotojas ne visuomet tvarkingai deklaruodavo  suvartotos elektros energijos kiekį, todėl sąskaitos buvo išrašomos pagal AB ESO užfiksuotą vidutinį elektros energijos suvartojimą. Be to, vartotojo atlikti mokėjimai yra ne tik už jo objektuose suvartotą elektros energiją, bet kartu ir už kitas paslaugas, pavyzdžiui, šaltą vandenį ir gamtines dujas.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT konstatavo, kad jei sutartyje nenustatyta kitaip, vartotojas ne vėliau kaip kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną privalo EAP rodmenis deklaruoti operatoriui ar tiekėjui. Vartotojas šiuo atveju to nepadarė. Todėl įmonė, neturėdama duomenų apie suvartotą faktinį elektros energijos kiekį, teisėtai ir pagrįstai priskyrė vidutinį suvartotą elektros energijos kiekį bei informaciją apie tai nurodė išrašytose sąskaitose. Tačiau vartotojas apmokėjo ne visą minėtuose objektuose suvartotą elektros energijos kiekį. Tokiu būdu susidarė nepriemoka, kurią vartotojas turi pareigą apmokėti.

 

 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA